REKRUTACJA DO RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO XV KADENCJI na 2021 - Sekretariat ds. Młodzieży REKRUTACJA DO RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO XV KADENCJI na 2021 - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

REKRUTACJA  DO RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  XV KADENCJI na 2021

Zgodnie z aktualnym Statutem Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego kadencja Rady trwa 2 lata. W związku z powyższym po przyjęciu rezygnacji z członkostwa w Radzie, które złożyło pięciu członków Sekretariat do spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór uzupełniający do Rady na 2021 r.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń Kandydatek i Kandydatów, którzy w 2021 roku będą reprezentowali młodzież z regionu w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Sekretariat do spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął nabór Kandydatów / Kandydatek zgłoszonych przez podmioty z województwa zachodniopomorskiego.

Swoich reprezentantów mogą zgłaszać podmioty takie jak:

– młodzieżowe rady miast i gmin,

– organizacje pozarządowe młodzieżowe oraz działające na rzecz młodzieży,

– organizacje młodzieżowe akademickie,

 Czym jest Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i na czym polega rola radnych?

Rada Młodzieży W Z jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez Marszałka Województwa na mocy Zarządzenia nr 91/05. Rada wpływa na rozwój polityki młodzieżowej, stwarza możliwości nawiązywania współpracy, służy jako miejsce wymiany doświadczeń i opinii,  a także wypracowuje rekomendacje młodzieży, które są następnie przekazywane władzom regionalnym, krajowym, instytucjom europejskim.

 Jakie będą zadania Rady w 2021 roku?

Radni biorą udział w spotkaniach Rady – zwykle w Szczecinie (mniej więcej raz na kwartał lub częściej), a tym samym reprezentują głos swoich rówieśników na szczeblu regionalnym. Reprezentanci będą też w pierwszej kolejności zapraszani do udziału w projektach i warsztatach Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

 Czy przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uzyskaniem mandatu Radnego RMWZ?

Nie, ostateczny skład Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zostanie wybrany przez Kapitułę. W skład Kapituły wejdą min. 3 osoby (lub inna nieparzysta liczba osób),  w tym:  przedstawiciel Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentant aktualnego składu Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawiciel Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 Czy Radni ponoszą koszty udziału w Radzie?

Nie, wszelkie koszty organizacyjne związane z funkcjonowaniem Rady Młodzieży WZ ponosi Sekretariat ds. Młodzieży.

 Jak zgłaszać kandydatury?

Kandydatura wskazanego kandydata / kandydatki powinna być uzgodniona wewnątrz organizacji w sposób demokratyczny przy zastosowaniu zasad obowiązujących w Statucie podmiotu. Zgłoszeń można dokonywać na przeznaczonym do tego formularzu, wcześniej zapoznając się z regulaminem rekrutacji.

 Do kiedy trwa rekrutacja?

Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy przesłać do dn. 16.02.2021 r.  poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: wspolpraca@sdsm.szczecin.pl

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do RMWZ w 2021

REGULAMIN NABORU do RMWZ 2021

Zgoda_osoba pełnoletnia 2021_RMWZ

Zgoda_osoba niepełnoletnia_2021_RMWZ

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl