Lider zachodniopomorski - Sekretariat ds. Młodzieży Lider zachodniopomorski - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Lider zachodniopomorski

 

„Lider Zachodniopomorski” to autorski program edukacyjny stworzony dla młodzieży z województwa zachodniopomorskiego. Jego głównym celem jest kształtowanie kompetencji liderskich, społecznych i obywatelskich młodych ludzi, zwłaszcza z mniejszych miejscowości regionu. Program dedykowany jest osobom, które wykazują aktywność w swojej lokalnej społeczności – klasie, szkole, młodzieżowej radzie, miejscowości. Uczestnicy otrzymują wsparcie merytoryczne w postaci cyklu weekendowych / kilkudniowych warsztatów i spotkań z ekspertami oraz opracowują koncepcje i realizują inicjatywy (mini-projekty) w lokalnym otoczeniu przy wsparciu merytorycznym Sekretariatu.

 

Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku od 17 do 24 lata ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób spoza większych ośrodków miejskich. Główne cele ,,Lidera” to: rozwój kompetencji liderskich, promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej wśród młodzieży oraz wsparcie młodych aktywnych osób z mniejszych miejscowości. Korzyści z realizacji projektu to wzmocnienie lokalnych liderów, którzy zdobywając wiedzę i wykorzystując ją w praktyce angażują otoczenie i działają na rzecz lokalnej społeczności.

 

Do tej pory odbyło się już 6 edycji projektu. Aktualnie badamy Wasze potrzeby związane z uczestnictwem w tym programie. 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl