Przystanek Wolontariat - Sekretariat ds. Młodzieży Przystanek Wolontariat - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Przystanek Wolontariat

 

Przystanek Wolontariat a wcześniej Tydzień Aktywności był realizowany w latach 2009-2017 we współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Pretekst do kilkudniowego świętowania to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który corocznie obchodzony jest 5 grudnia. Wolontariat, aktywność obywatelska, zaangażowanie społeczne i aktywni ludzie – takie hasła jakie przyświecały temu wydarzeniu.

 

Co roku w okolicy 5 grudnia zapraszaliśmy na różnorodne inicjatywy w Szczecinie i w regionie. Chcieliśmy mówić o rożnych wymiarach wolontariatu, zaangażowanych osobach, współdziałaniu. Pragnęliśmy promować ideę wolontariatu i obywatelskie przedsięwzięcia. Niech wolontariat odgrywa ważną rolę w życiu każdego z nas!

 

Współorganizatorami Przystanku Wolontariat były zarówno instytucje, jak i organizacje pozarządowe.

 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl