Forum Samorządowe - Sekretariat ds. Młodzieży Forum Samorządowe - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Forum Samorządowe

 

Samorządowe Forum Młodzieży to wydarzenie, które Sekretariat ds. Młodzieży organizuje co roku w czerwcu Kołobrzegu. Biorą w nim udział przedstawiciele młodzieżowych rad miast i gmin, Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji młodzieżowych.

Uczestnicy Samorządowego Forum zastanawiają się co z punktu widzenia młodzieży sprzyja rozwojowi regionu. Uczestnicy debatują na tematy, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonej przez młodzież diagnozy środowiskowej. Efektem SFM są rekomendacje, które uczestnicy prezentują władzą samorządowym.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl