Europejski Tydzień Młodzieży 2021 - Sekretariat ds. Młodzieży Europejski Tydzień Młodzieży 2021 - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży młode osoby zwróciły uwagę na wyzwania stojące przed politykami w kwestii budowania zielonego, przyjaznego naturze i mieszkańcom regionu. Oprócz debat, rozmów moderowanych i prezentacji, młodzież przygotowała 3 rezolucje dla samorządowców. Zalecenia młodzieży trafią do prezydentów, burmistrzów i wójtów, jak również do radnych sejmiku i zarządu województwa.

Gdzie obchodzi się Europejski Tydzień Młodzieży?

Europejski Tydzień Młodzieży to święto młodych Europejczyków. Co dwa lata inauguruje je Komisja Europejska. W 2021 roku hasło przewodnie brzmiało Our future in our hands. Z powodu pandemii i zmian klimatu wiele młodych osób traci poczucie bezpieczeństwa, dlatego bardzo istotna jest współpraca z grupami młodych ludzi. To oni za kilka lub kilkanaście lat będą podejmować decyzje polityczne.

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego od lat podejmuje się organizacji Europejskiego Tygodnia Młodzieży na poziomie regionalnym. Tym razem świętowanie odbywało się  w systemie hybrydowym. Część stacjonarną zrealizowano w Kołobrzegu, część zdalna została przedłużona do momentu przekazania rekomendacji samorządowcom. 

Dlaczego Kołobrzeg to dobre miejsce do rozmowy o Europie?

Hasło regionalnej odsłony europejskiego święta brzmi Zielona przyszłość w naszych rękach. Członkowie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg i uczniowie wzięli udział w dwudniowej sesji, podczas której poruszono tematy tj. Europejski Zielony Ład, budowanie zielonego regionu, prawa człowieka a zmiany klimatu czy zdrowie psychiczne młodzieży. Kołobrzeg jest miejscem, w którym tematy zrównoważonej turystyki i przynależności do Unii Europejskiej traktuje się priorytetowo, dlatego zorganizowano tam Europejski Tydzień Młodzieży 2021.

Tematy zdrowia psychicznego młodzieży i praw człowieka podjęto zdalnie. Połączono się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i biurem Pana Bartosza Arłukowicza Posłem do Parlamentu Europejskiego.

Trzy rezolucje, wiele kierunków działania

Uczestnicy wydarzenia kierują do samorządowców następujące rezolucje:

 

  1. KONTYNUACJA DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH
    W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

 

Dotychczasowe działania podejmowane w naszym województwie, takie jak Rok Ekologiczny na Pomorzu Zachodnim, znacząco podkreślają zaangażowanie władz i mieszkańców na rzecz środowiska naturalnego. Inicjatywy, takie jak rozwój transportu publicznego i infrastruktury publicznej, każdego dnia przyczyniają się do zmian zachowań i wzorców wybieranych przez  mieszkańców Pomorza Zachodniego. Rozwój Szczecińskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz systemu kolei regionalnych dają środowisku wytchnienie, a także sprawiają, że w naszych miastach na co dzień występuje jeden z najmniejszych wskaźników zanieczyszczenia powietrza. Dalszy rozwój systemu komunikacji publicznej i każdej innej inicjatywy dotyczącej troski o  środowisko w naszym regionie powinny iść w parze z krzewieniem świadomości ekologicznej w społeczeństwie. W ramach tej rezolucji proponujemy organizację warsztatów oraz spotkań z ekspertami, angażującymi wszystkie grupy społeczne. Idealnym rozwiązaniem jest wdrażanie zmian systemowych i rozwijanie świadomości społecznej jednocześnie.

Temat ten wybrzmiał w Kołobrzegu podczas przywitania uczestników wydarzenia przez Panią Annę Mieczkowską Prezydent Miasta Kołobrzeg, jak również podczas rozmowy moderowanej: „Region, miasto, ekologia”, w której uczestniczyli Pani Anna Bańkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Wojciech Dorżynkiewicz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Karolina Białczewska i Iga Friedrich z Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

 

  1. EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POMORZU ZACHODNIM

Do 2050 roku Unia Europejska chce stać się kontynentem neutralnym klimatycznie. Jednym z najważniejszych postulatów stawianych przez Komisję Europejską jest przeprowadzenie niezbędnej transformacji w sposób sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu. Europejski Zielony Ład ,oprócz osiągnięcia neutralności, zawiera w sobie również inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska wraz ze wspieraniem innowacji przemysłowych. Zielony Ład to również wprowadzenie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego. Transformacja klimatyczna za cel stawia sobie również obniżenie emisyjności sektora energii przy jednoczesnym zapewnieniu większej efektywności energetycznej budynków, a zatem Nowy Europejski Bauhaus, którego najważniejszymi wartościami są zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne. Pomorze Zachodnie przez ostatnie 17 lat stało się idealnym przykładem idei działania mechanizmów Unii Europejskiej – szeroko zakrojone inwestycje na co dzień ułatwiają życie mieszkańcom, którzy na wysoką skalę korzystają ze swobód europejskich. Młode Pomorze Zachodnie swój region widzi jako polską ostoję zrównoważonego klimatu, dlatego uważamy, że wspieranie działań związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu powinno stanowić priorytet dla władz Pomorza Zachodniego. Dobrym rozwiązaniem będzie korzystanie z dobrych praktyk innych  europejskich regionów.

 

Podczas debaty „Europejski Zielony Ład. Czy Europa poradzi sobie z globalnymi wyzwaniami?” rozmawialiśmy nt. strategii Unii Europejskiej, dzięki której Europa w 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

Europejski Zielony Ład to program Komisji Europejskiej, jest wprowadzany z nową perspektywą Unii Europejskiej na kolejne lata. Na debacie rozmawialiśmy z ekspertem Team Europe – Sebastianem Gojdziem o tym jak Europejski Zielony Ład wygląda w praktyce, co to będzie oznaczało i jednoznacznie wybrzmiało to, że relacja Polski z węglem musi zostać zakończona.

– Michał Barszczak, Sekretarz Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

  1. REGION ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI

Pomorze Zachodnie to potęga turystyczna Polski – nasz region to  nie tylko piękne bałtyckie plaże,  ale także rozciągając e się w całym województwie pojezierza. To również nie lada atrakcja dla miłośników historii, a  jednocześnie potęga uzdrowiskowa, z  Kołobrzegiem na czele. Do  czasu pandemii koronawirusa co roku odnotowywaliśmy wzrost liczby turystów. W 2019r. region odwiedziło 3,21mln turystów (w tym blisko 900 tys. z zagranicy), którzy wykupili łącznie 16,1mln noclegów. To najwięcej ze wszystkich regionów Polski. Taki obraz rzeczy to niewątpliwy atut  Pomorza Zachodniego. Należy  jednak zadbać o to, aby przy  jednoczesnym obniżaniu negatywnego wpływu turystyki na środowisko naturalne, rozwijać świadome społeczeństwo obywatelskie i dbać o możliwie wysoki wskaźnik zatrudnienia. Proponujemy dalsze traktowanie turystyki rowerowej priorytetowo. Trasy rowerowe Pomorza Zachodniego stanowią potencjał dla łączenia zysku finansowego i promowania ekologii jednocześnie.

 

Młodzieżowa Rada Miasta Kołobrzeg zorganizowała debatę „Turystyka a ekologia. Jak dbać o wspólny interes?”.

Nasze województwo musi stawiać na zrównoważony rozwój w branży turystyki

– Bartosz Werkowski Przewodniczący Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

 

Co dalej?

Europejski Tydzień Młodzieży w trybie stacjonarnym zakończył Arkadiusz Mazepa, Kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Liczę na pozytywne rozpatrzenie Waszych sugestii w regionie. Jesteście przyszłością nie tylko naszego województwa, ale również zjednoczonej Europy. Możecie liczyć na moje wsparcie w zmienianiu świata na lepsze – zapewnił młodzież. Młodzieżowe rezolucje są aktualnie przekazywane samorządowcom. W Kołobrzegu podpisali się pod nimi: Janusz Gromek Senator X kadencji, Anna Mieczkowska, Prezydent Miasta Kołobrzeg, Anna Bańkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojciech Dorżynkiewicz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Kto do nich dołączy?

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl