Platform Network - Sekretariat ds. Młodzieży Platform Network - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Platform Network

 

W listopadzie 2012 r. Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego został pełnoprawnym członkiem sieci Europejskiej Platformy Młodzieżowej „Platform Network”. Partnerstwo w sieci bliźniaczych organizacji zajmujących się polityką młodzieżową w Europie oznacza nowe możliwości w realizacji międzynarodowych projektów angażujących młodzież oraz wsparciu organizacji młodzieżowych z województwa zachodniopomorskiego w poszukiwaniu zagranicznych partnerów.

 

Sekretariat ds. Młodzieży został zaproszony do współpracy w ramach Europejskiej Platformy Młodzieżowej „Platform Network” w 2010 r. W dn. 23-26 listopada 2010 r. w Greifswaldzie odbyło się walne zgromadzenie członków tej organizacji, na którym zaprezentowano dotychczasową działalność Sekretariatu i dokonano formalnego przyjęcia samorządu województwa zachodniopomorskiego jako członka obserwatora Platformy.

 

Platforma jest siecią 23 współpracujących ze sobą regionów, subregionów i miast z całej Europy. Została utworzona w 1986 r. Wśród jej członków są jednostki samorządowe z Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Czech, Słowenii i Polski. Celem Platformy jest promocja mobilności młodzieżowej i zapobieganie społecznemu wykluczeniu młodzieży poprzez organizowanie obozów młodzieżowych i innych form aktywności np. sportowych, krajoznawczych i artystycznych. Każdy region członkowski typuje jedną organizację odpowiedzialną za współpracę w ramach Platformy. W województwie zachodniopomorskim tą organizacją jest Sekretariat ds. Młodzieży. Dzięki uczestnictwu w tej sieci mamy możliwość nawiązywania partnerstw i współpracy młodzieżowej praktycznie ze wszystkimi krajami europejskimi, a także możliwość realizacji projektów młodzieżowych w ramach programu „Erasmus+” i nie tylko.

 

Informacje o sieci Platform Network można znaleźć w języku angielskim na stronie: www.platform-network.com

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl