RODO i Cookies - Sekretariat ds. Młodzieży RODO i Cookies - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie pl. Kilińskiego 3,  tel. 91 42 10 322, e-mail: mlodziez@wzp.pl.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych?

Do wypełnienia naszych celów statutowych. Naszym celem jest umożliwienie młodzieży aktywnego udziału w życiu obywatelskim lokalnych społeczności.  Dlatego organizujemy różnorodne projekty, konferencje, wolontariat, wymiany młodzieżowe, prowadzimy warsztaty i szkolenia, a także wspieramy organizacje młodzieżowe. Aby umożliwić Ci udział w tych wydarzeniach i ich sprawny przebieg potrzebujemy Twoich danych.

Ponadto możemy Cię poprosić o zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku jeśli podczas imprezy robimy zdjęcia lub kręcimy filmy, które wykorzystujemy do udokumentowania wydarzenia. Możesz nie wyrazić na to zgody, a jeśli jej udzieliłeś, możesz cofnąć ją w każdym momencie. Nie będzie to miało jednak wpływu na czynności, które wykonaliśmy przed cofnięciem Twojej zgody.

Czy przekazujemy komuś Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uczestniczącym w realizacji wydarzenia lub będących współorganizatorami projektów Sekretariatu np. Urzędowi Marszałkowskiemu, przewoźnikom,  hotelom i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie wizerunku i zamieścimy zdjęcia i filmy z wydarzenia na naszym fanpage’u Twoje dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego za pośrednictwem portalu Facebook.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Sekretariat, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie masz prawa wynikające z RODO?

W każdym czasie możesz:
a) żądać dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądać sprostowania swoich danych,
c) żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia działalności przez Sekretariat ds. Młodzieży. Jeżeli nie zechcesz podać nam swoich danych nie będziemy mogli zapewnić Ci uczestnictwa w naszych projektach. Nie dotyczy to imprez otwartych, które dostępne są dla wszystkich chętnych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w naszych systemach komputerowych, jednak nie będziemy na ich podstawie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany.

Z kim możesz się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

W Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Agata Banc. Kontakt z Inspektorem  możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sdsm.szczecin.pl lub w siedzibie Sekretariatu.

 

Stosujemy pliki cookies(tzw. ciasteczka) czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane  do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Pliki cookies wykorzystywane są m. in. w celu tworzenia statystyk.

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu internauty do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika, ale można dokonać samodzielnie zmiany tych ustawień i usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA FACEBOOKU

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie pl. Kilińskiego 3,  tel. 91 42 10 322, e-mail: mlodziez@wzp.pl.

Dodatkowo informujemy, że za przetwarzanie danych osób korzystających ze wszystkich funkcjonalności portalu Facebook, jest odpowiedzialny odrębny Administrator, którym jest Meta Platforms Ireland Limited. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Administratora portalu Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

W interesie publicznym, ponieważ chcielibyśmy, aby jak najwięcej chętnych mogło wziąć udział w naszych projektach. Chcielibyśmy również zbudować społeczność ludzi związanych z organizacjami młodzieżowymi. Jeśli dobrowolnie odwiedziłaś/łeś nasze konto na portalu społecznościowym, skomentowałaś/łeś nasze posty lub dokonałas/łeś subskrypcji naszego profilu przez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, to przetwarzamy Twoje dane osobowe. W każdej chwili możesz przestać obserwować fanpage, a także usunąć samodzielnie własne komentarze.  

Zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych: identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko), zdjęcie profilowe i inne zdjęcia umieszczane dobrowolnie przez Ciebie pod naszymi postami, treść Twoich komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Twoim adresie e-mail, numerze telefonu).

Czy przekazujemy komuś Twoje dane osobowe?

NIE! Jednak  Meta Platforms Ireland Limited jako odrębny Administrator, odpowiedzialny za przetwarzanie danych w ramach Facebooka, może przetwarzać dane użytkowników portalu we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne i przekazywać dane poza obszar EOG.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane będą przez Sekretariat do czasu cofnięcia zgody lub przez okres prowadzenia fanpage’a. 

Pozostałe zasady przechowywania Twoich danych, a w szczególności okresy retencji określone zostały w regulaminie Facebooka.

Jakie masz prawa wynikające z RODO?

W każdym czasie możesz zażądać: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania, jednak wycofanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez Sekretariat przed zgłoszeniem tego żądania. Możesz wnieść również skargę na działania Sekretariatu w zakresie przetwarzania danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady obowiązujące na fanpage’u ustalane są przez Sekretariat, jednakże zasady przebywania w portalach społecznościowych określone są w regulaminie Facebooka (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych wynika z regulaminów portali społecznościowych Facebook.

Profilowanie

Twoje dane osobowe nie są przez nas profilowane.

Z kim możesz się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

W Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem  możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sdsm.szczecin.pl lub w siedzibie Sekretariatu.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl