Projekt CROWDFUNDMATCH – Interreg Europa 2021-2027 - Sekretariat ds. Młodzieży Projekt CROWDFUNDMATCH – Interreg Europa 2021-2027 - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

CROWDFUNDMATCH – Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds.

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego jest partnerem międzynarodowego projektu CROWDFUNDMATCH – Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej, w ramach programu Interreg Europa 2021-2027.

W projekcie biorą udział partnerzy z 9 europejskich regionów:

  • Region Marche Region (Włochy)
  • Public Investment Development Agency (Litwa)
  • Region Extremadura – Directorate General for Entreprise (Hiszpania)
  • North-West Regional Development Agency (Rumunia)
  • Region Macedonia Centralna (Grecja)
  • Województwo Zachodniopomorskie (Polska)
  • Prowincja Antwerpii (Belgia)
  • Region Utrecht – Regional Development Agency (Holandia)
  • E-institute (Słowenia).

 

Celem projektu jest udoskonalenie instrumentów polityki rozwoju regionalnego poprzez połączenie finansowania prywatnego, zgromadzonego w ramach cyfrowych kampanii crowdfundingowych, z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

 

W ramach projektu czekają na nas takie działania jak:

– utworzenie regionalnych zespołów roboczych, w tym młodzieżowych – w celu identyfikacji, testowania i oceny regionalnego potencjału w zakresie łączenia funduszy.

– Analiza gotowości rynku crowdfundingu w Polsce i na Pomorzu Zachodnim

– Opracowanie wspólnej metodologii dla UE, która zostanie przetestowana w ramach pięciu projektów pilotażowych oraz poprzez transnarodowy mentoring partnerski pomiędzy regionami partnerskimi.

– Udział w pilotażowym łączeniu funduszy „FUND MATCHING” w pięciu najbardziej zaawansowanych regionach partnerskich.

– Nauka od doświadczonych partnerów – jak włączyć doświadczenia z zagranicy do polityk regionalnych, szczególnie polityk młodzieżowych.

– Wymiana doświadczeń w polityce transnarodowej –w tym zaangażowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i/lub młodzieżowych rad miast w wymianę informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy partnerami projektu i odpowiednimi interesariuszami w regionie, zajmującymi się finansowaniem społecznościowym i zarządzaniem instrumentami polityki.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl