Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - Sekretariat ds. Młodzieży Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

 

Adresy i telefony miejsc natychmiastowego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w sytuacjach kryzysowych

  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie / Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne  w powiatach

 

  • Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów dziecięcych

          oferta w trakcie przygotowania

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl