Police - Sekretariat ds. Młodzieży Police - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

POWIAT POLICKI

WYKAZ PLACÓWEK  KTÓRE UDZIELAJĄ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA PRZYBYWAJĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY  

 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach ul. Korczaka 5, 72-010 Police 660092909 sekretariat@poradniapolice.pl http://poradniapolice.pl/kontakt/
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Policach ul. Tanowska 8, 72-010 Police 501422498, 660 092 909 czk@policki.pl  
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach ul. Tanowska 8, 72-010 Police 91 43 28 100 powiat@policki.pl https://policki.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-harmonii-spolecznej-w-policach-przylacza-sie-do-pomocy-psychologicznej 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl