REKRUTACJA DO RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO XV KADENCJI na 2021 - Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

REKRUTACJA  DO RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  XV KADENCJI na 2021

Zgodnie z aktualnym Statutem Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego kadencja Rady trwa 2 lata. W związku z powyższym po przyjęciu rezygnacji z członkostwa w Radzie, które złożyło pięciu członków Sekretariat do spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór uzupełniający do Rady na 2021 r.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń Kandydatek i Kandydatów, którzy w 2021 roku będą reprezentowali młodzież z regionu w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Sekretariat do spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął nabór Kandydatów / Kandydatek zgłoszonych przez podmioty z województwa zachodniopomorskiego.

Swoich reprezentantów mogą zgłaszać podmioty takie jak:

– młodzieżowe rady miast i gmin,

– organizacje pozarządowe młodzieżowe oraz działające na rzecz młodzieży,

– organizacje młodzieżowe akademickie,

 Czym jest Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i na czym polega rola radnych?

Rada Młodzieży W Z jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez Marszałka Województwa na mocy Zarządzenia nr 91/05. Rada wpływa na rozwój polityki młodzieżowej, stwarza możliwości nawiązywania współpracy, służy jako miejsce wymiany doświadczeń i opinii,  a także wypracowuje rekomendacje młodzieży, które są następnie przekazywane władzom regionalnym, krajowym, instytucjom europejskim.

 Jakie będą zadania Rady w 2021 roku?

Radni biorą udział w spotkaniach Rady – zwykle w Szczecinie (mniej więcej raz na kwartał lub częściej), a tym samym reprezentują głos swoich rówieśników na szczeblu regionalnym. Reprezentanci będą też w pierwszej kolejności zapraszani do udziału w projektach i warsztatach Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

 Czy przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uzyskaniem mandatu Radnego RMWZ?

Nie, ostateczny skład Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zostanie wybrany przez Kapitułę. W skład Kapituły wejdą min. 3 osoby (lub inna nieparzysta liczba osób),  w tym:  przedstawiciel Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentant aktualnego składu Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawiciel Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 Czy Radni ponoszą koszty udziału w Radzie?

Nie, wszelkie koszty organizacyjne związane z funkcjonowaniem Rady Młodzieży WZ ponosi Sekretariat ds. Młodzieży.

 Jak zgłaszać kandydatury?

Kandydatura wskazanego kandydata / kandydatki powinna być uzgodniona wewnątrz organizacji w sposób demokratyczny przy zastosowaniu zasad obowiązujących w Statucie podmiotu. Zgłoszeń można dokonywać na przeznaczonym do tego formularzu, wcześniej zapoznając się z regulaminem rekrutacji.

 Do kiedy trwa rekrutacja?

Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy przesłać do dn. 16.02.2021 r.  poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: wspolpraca@sdsm.szczecin.pl

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do RMWZ w 2021

REGULAMIN NABORU do RMWZ 2021

Zgoda_osoba pełnoletnia 2021_RMWZ

Zgoda_osoba niepełnoletnia_2021_RMWZ

Newsletter

Bądź na bieżąco!

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl