WYBORY DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - Sekretariat ds. Młodzieży WYBORY DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

 

I kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego powołanego na podstawie Uchwały nr XXVIII/332/2021 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego kończy się 31 grudnia 2023 r.

Zapraszamy do udziału w naborze do regionalnego ciała doradczego aktywną i zaangażowaną młodzież. Osoby w wieku 15-25 lat, które chcą współdziałać z innymi rówieśnikami w naszym regionie.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, który wyraża stanowisko w imieniu młodzieży zamieszkałej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Organizacjami udzielającymi rekomendacji dla kandydatów na Radnych Młodzieżowego Sejmiku są młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady powiatów, organizacje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży (np. stowarzyszenia, fundacje), młodzieżowe organizacje akademickie, samorządy oraz parlamenty uczelni wyższych, samorządy uczniowskie szkół średnich, szczegółowo opisane w Statucie MSWZ (w załączeniu poniżej).

Kandydatury do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego można zgłaszać do Komisji Wyborczej w terminie  30 października – 15 listopada 2023 r. poprzez przesłanie skanu uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:  mlodziez@wzp.pl.

Formularz w załączeniu poniżej.

Osobą kontaktową ze strony Sekretariatu ds. Młodzieży jest Małgorzata Just (mjust@wzp.pl,  91 421-12-51).

Formularz-zgłoszeniowy 2023

Statut MSWZ 2023

Komisja wyborcza

Uchwała Komisji wyborczej 1.23

 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl