Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

Od stycznia 2022 o interesy młodych dba Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Jego skład to 30 radnych z całego Pomorza Zachodniego. 

Nowy organ m.in. wspiera i upowszechnia ideę samorządności wśród młodzieży, reprezentuje interesy młodzieży przed organami samorządu województwa oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promuje kulturę, kształtuje i utrwala postawy demokratyczne, a także inspiruje młodzież do troski o środowisko naturalne, działalności charytatywnej i wolontariatu oraz współpracuje z samorządami uczniowskimi szkół mających swoją siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Radni Młodzieżowego Sejmiku wybrani zostali na dwuletnią kadencję przez Zarząd Województwa spośród młodzieży zamieszkałej na terenie województwa zachodniopomorskiego, na podstawie pisemnej rekomendacji Komisji Wyborczej.

W komisji zasiadali przedstawiciele:   

Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego: Bartosz Werkowski, Paweł Stasieniuk i Agata Lewicka

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego: Łukasz Urbański – Dyrektor Wydziału Prezydialnego Urzędu Marszałkowskiego

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:  Marcin Przepióra – radny                                         

Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego: Arkadiusz Mazepa – Dyrektor jednostki

 

– Doceniam zaangażowanie młodych osób, które świadczy o tym, że chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Chcemy słuchać ich oczekiwań i współpracować z nimi. Mam nadzieję, że razem będziemy budować jeszcze bardziej otwartą, tolerancyjną i pełną szacunku do wolności społeczność  

                                                                                                                                                                                                           Olgierd Geblewicz.

 

Załącznik:

Statut MSWZ 2022

Newsletter

Bądź na bieżąco!

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl