Wymiana Młodzieżowa Employ yourSelf - Sekretariat ds. Młodzieży Wymiana Młodzieżowa Employ yourSelf - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Wymiana Młodzieżowa Employ yourSelf

Otwieramy rekrutację do wakacyjnego projektu w Łotwie. Poszukujemy chętnych osób do wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej „Employ yourSelf”, która odbędzie się w dniach 7– 13 sierpnia w Rydze w Łotwie.

Głównym celem projektu jest zainicjowanie sieci inicjatyw społecznych zajmujących się problemami lokalnymi i globalnymi, umożliwiając młodym ludziom komunikowanie się i współpracę na rzecz rozwoju osobistego i społecznego. Naszym celem jest również umożliwienie uczestnikom praktykowania zarządzania talentami, pomysłami i ambicjami, aby móc rozpocząć i realizować własne inicjatywy.

Uczestnicy
Ogólny profil został określony w następujący sposób:
– nie jest zatrudniony w sektorze edukacji;
– ma pomysły i motywację do poprawy społeczeństwa, ale napotyka przeszkody ekonomiczne, edukacyjne i / lub społeczne;
– napotyka trudności w wyjaśnianiu, rozwijaniu i zarządzaniu pomysłami i inicjatywami osobistymi;
– interesuje się dobrobytem społecznym, przedsiębiorczością społeczną, rozwojem osobistym, współpracą międzynarodową, lokalnym i globalnym rozwiązywaniem problemów, sztuką i kulturą itd .;
– jest zaangażowany w pracę z młodzieżą, ośrodki młodzieżowe, organizacje pozarządowe lub podobne.

Organizatorzy:
Organizatorem wymiany jest studio młodzieżowe „BaMbuss”.
Https://www.facebook.com/jsbambuss/

Koszty uczestnictwa:
Koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży, atrakcji oraz zajęć zaplanowanych podczas projektu są pokryte z Programu „Erasmus+”. Koszty transportu zostaną zwrócone przez organizatora wymiany po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

Język wymiany:
angielski

Warunki uczestnictwa:
Wypełnij formularz online do dnia 3 lipca, do godziny 08:00. W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod telefonem 91 42 10 262, lub mailowo: echmielewska@wzp.pl.
Link do formularza online:
https://goo.gl/forms/WdRx8qvLSjqKqY9J2

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wymianie wyłącznie za zgodą rodziców. Formularz zgody na wzięcie udziału otrzymacie po procesie rekrutacji.

Projekt finansowany jest w ramach unijnego programu „Erasmus+”

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl