Wymiana Młodzieżowa Employ Yourself - Sekretariat ds. Młodzieży Wymiana Młodzieżowa Employ Yourself - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Wymiana Młodzieżowa Employ Yourself

Głównym celem wymiany „Employ Yourself” było umożliwienie uczestnikom praktykowania zarządzania talentami, pomysłami i ambicjami, aby można było rozpocząć i realizować własne inicjatywy. W ramach projektu omówiono tematy takie jak: szanse na inicjatywy młodzieżowe, przedsiębiorczość społeczną, zarządzanie pomysłami i współpracę, samoocenę i marketingu online, współpraca z konkurencją, a także ćwiczenia umysłowe dotyczące stresu i efektywnego współdziałania z innymi.

Wydarzenie trwało tydzień: 5 dni na terenie poza miastem i 2 dni w Rydze. Warsztaty poruszały wiele tematów: self-branding, Model Biznesowy Canvas, ale koncentrowały się również na świadomości własnych mocnych stron i ograniczeń. Uczestnicy wymiany pracowali głównie w grupach, warsztaty miały miejsce w dwóch domkach i na zewnątrz. Część zajęć miała charakter indywidualny. Jedną z prowadzących była Arta Citko, która pracowała z młodzieżą nad marketingiem w obszarze social media – ta część programu szczególnie przypadła do gustu polskiej grupie. Oprócz Polaków w wymianie wzięli udział Włosi, Grecy, Liwini i Słowacy.

Zdjęcia z wymiany można zobaczyć tutaj.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl