Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - Sekretariat ds. Młodzieży Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

W związku z utworzeniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (Uchwała XXVIII/332/21Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 września br.) zapraszamy młodzież do udziału w rekrutacji do regionalnego ciała doradczego.

Pierwsza kadencja Młodzieżowego Sejmiku rozpoczyna się 1 stycznia 2022 roku i kończy 31 grudnia 2023 roku. Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, który wyraża stanowisko w imieniu młodzieży zamieszkałej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Do dnia 30 listopada zostanie wyłonionych 30 młodzieżowych Radnych.

Organizacjami udzielającymi rekomendacji dla kandydatów na Radnych Młodzieżowego Sejmiku są młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady powiatów, organizacje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży (np. stowarzyszenia, fundacje), młodzieżowe organizacje akademickie, samorządy oraz parlamenty uczelni wyższych, samorządy uczniowskie szkół średnich, szczegółowo opisane w Statucie stanowiącym załącznik do pisma.

Kandydatury do Młodzieżowego Sejmiku można zgłaszać do Komisji Wyborczej w terminie 8-19 listopada 2021 r. Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się poniżej. Formularz zgłoszeniowy należy najpóźniej przesłać do dnia 19 listopada 2021 r. poprzez przesłanie skanu na adres e-mail:  wspolpraca@sdsm.szczecin.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin.

Osobą kontaktową ze strony Sekretariatu ds. Młodzieży jest Kamila Bieniecka (kbieniecka@wzp.pl, 91 4210262).

Statut MSWZ

Uchwala nr 1 21 Komisji Wyborczej MSWZ Formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Formularze zgłoszeniowe

 

 

 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl