NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - Sekretariat ds. Młodzieży NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mija właśnie pierwszy rok pracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego powołanego na podstawie Uchwały nr XXVIII/332/2021 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W czasie trwającej pierwszej kadencji wygasły mandaty 8 radnych. Z uwagi na fakt, iż kadencja Młodzieżowego Sejmiku kończy się 31 grudnia 2023 r. zapraszamy młodzież do udziału w naborze uzupełniającym do regionalnego ciała doradczego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, który wyraża stanowisko w imieniu młodzieży zamieszkałej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Organizacjami udzielającymi rekomendacji dla kandydatów na Radnych Młodzieżowego Sejmiku są młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady powiatów, organizacje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży (np. stowarzyszenia, fundacje), młodzieżowe organizacje akademickie, samorządy oraz parlamenty uczelni wyższych, samorządy uczniowskie szkół średnich, szczegółowo opisane w Statucie MSWZ.

 

Kandydatury do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego można zgłaszać do Komisji Wyborczej w terminie 

16-30 grudnia 2022 r. poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:  mlodziez@wzp.pl

Formularze-zgłoszeniowe MSWWZ

Uchwala 01 2022

Statut-MSWZ-2022

Osobą kontaktową ze strony Sekretariatu ds. Młodzieży jest Małgorzata Just (mjust@wzp.pl, 91 421 02 92)

 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl