Stop Bullyingowi! - Sekretariat ds. Młodzieży Stop Bullyingowi! - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Stop Bullyingowi!

W dniach 27-28 stycznia 2023r. odbyło się szkolenie w ramach projektu „Kultura włączająca w Szkołach Podstawowych Województwa Zachodniopomorskiego”. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Uczestnicy szkolenia, będący jednocześnie członkami młodzieżowych rad, opracowali scenariusz spotkań animacyjnych “Stop Bullyingowi!”.

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego jest partnerem projektu i z dumą wspiera inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie nękaniu, zastraszaniu i napastowaniu.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl