Relacja: Pierwsze spotkanie RMWZ - Sekretariat ds. Młodzieży Relacja: Pierwsze spotkanie RMWZ - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Relacja: Pierwsze spotkanie RMWZ

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się w 22  stycznia w sali sesyjnej Sejmiku. Podczas spotkania kadencji RMWZ na rok 2019 głos zabrali przedstawiciele samorządu: Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Maria Ilnicka-Mądry Przewodnicząca Sejmiku WZ, członek zarządu Stanisław Wziątek  oraz  radny Olgierd Kustosz. Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego działa od 2005 roku i pełni funkcję konsultacyjną podczas podejmowania decyzji na szczeblu samorządowym i regionalnym. Członkowie RMWZ reprezentują 31 podmiotów: młodzieżowe rady, NGOs, organizacje pracujące na rzecz młodzieży, szkoły i organizacje studenckie. Spotkanie było prowadzone przez Kornela Grabowskiego – przedstawiciela młodzieży, członka Młodzieżowej Rady Miasta w Myśliborzu. Kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży wprowadziła młodych radnych w kwestię współpracy RMWZ i Sekretariatu, a Magdalena Samul-Szerwińska zaproponowała terminy najbliższych spotkań i możliwości udziału w działaniach naszej jednostki. Czeka nas interesujący rok, o aktywności RMWZ będziemy informować na bieżąco!

 
Cieszę się, że angażujecie się w życie publiczne, bo to znaczy, że jesteście ciekawi świata. Macie wpływ na to, w jakim kraju, regionie czy mieście będziecie żyć. To otoczenie wokół Was może być lepsze albo gorsze względem tego, co już było, ale żeby to stwierdzić musicie mieć porównanie, punkt odniesienia. Dlatego tak ważna jest dyskusja nas dorosłych z Wami młodymi. Chcemy słuchać Waszych oczekiwań i współpracować. Mam nadzieję, że wśród Was będzie jeszcze więcej otwartości, tolerancji i szacunku do wolności – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.” (źródło cytatu: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/glos-mlodziezy-w-sejmiku)
 
„Samorząd ma być wyrazem oczekiwań wobec wyborców, ponad podziałami. Sejmik dla danego województwa ma tworzyć prawo dla swojej lokalnej społeczności, musi wypracować współpracę między samorządem a rządem. To jak zmieniła się Polska to jest wynik działania samorządów. Śmiem powiedzieć: Jesteście moją przyszłością, naszą przyszłością”
Maria Ilnicka-Mądry – Przewodnicząca Sejmiku WZ
„Przełamujcie stereotyp, miejcie w sobie chęć działania. Macie przed sobą perspektywę, możecie budować innowacyjne podejście z tolerancją i uszanowaniem odmienności innego człowieka.”
Stanisław Wziątek – Członek Zarządu WZ
 
 
Relacje:
 
Serwis prasowy Pomorza Zachodniego:
http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/glos-mlodziezy-w-sejmiku
 
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego:
http://www.sejmik.wzp.pl/aktualnosci/558-rada-mlodziezy-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-sejmiku-22-stycznia-2019.html
 
Radio Szczecin:
http://radioszczecin.pl/1,383488,rada-mlodziezy-przy-sejmiku-wojewodztwa-rozpocze&s=6&si=6&sp=6
 
Kurier Szczeciński:
https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/debiut-rady-mlodziezy-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/
 
 
 
 
 
 
 
 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl