Rekrutacja kandydatów do RMWZ na rok 2019 - Sekretariat ds. Młodzieży Rekrutacja kandydatów do RMWZ na rok 2019 - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rekrutacja kandydatów do RMWZ na rok 2019

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń Kandydatek i Kandydatów, którzy w 2019 roku będą reprezentowali młodzież z całego regionu w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął nabór Kandydatów / Kandydatek zgłoszonych przez podmioty z województwa zachodniopomorskiego.

Swoich reprezentantów mogą zgłaszać podmioty takie jak:

– młodzieżowe rady miast i gmin,

– organizacje pozarządowe młodzieżowe oraz działające na rzecz młodzieży,

– organizacje młodzieżowe akademickie,

– szkoły średnie, na terenie których nie funkcjonuje młodzieżowa rada.

 

Czym jest Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i na czym polega rola radnych?

Rada Młodzieży WZ jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez Marszałka Województwa na mocy Zarządzenia nr 91/05. Rada wpływa na rozwój polityki młodzieżowej, stwarza możliwości nawiązywania współpracy, służy jako miejsce wymiany doświadczeń i opinii,
a także wypracowuje rekomendacje młodzieży, które są następnie przekazywane władzom regionalnym, krajowym, ciałom europejskim.

 

Jakie będą zadania Rady w 2019 roku?

Radni biorą udział w spotkaniach Rady – zwykle w Szczecinie mniej więcej raz na kwartał (lub częściej), a tym samym reprezentują głos swoich rówieśników na szczeblu regionalnym.

W 2019 roku Rada Młodzieży WZ będzie także współorganizować Europejski Tydzień Młodzieży w Szczecinie, który odbędzie się w maju.

Reprezentanci będą też w pierwszej kolejności zapraszani do udziału w projektach i warsztatach Sekretariatu ds. Młodzieży.

 

Czy przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uzyskaniem mandatu Radnego RMWZ?

Nie, ostateczny skład Rady Młodzieży Woj. Zachodniopomorskiego zostanie wybrany przez Kapitułę. W skład Kapituły wejdą min. 3 osoby (lub inna nieparzysta liczba osób),  tym:  przedstawiciel Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentant ostatniego składu Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Czy Radni ponoszą koszty udziału w Radzie?

Nie, wszelkie koszty organizacyjne związane z funkcjonowaniem Rady Młodzieży WZ ponosi Sekretariat ds. Młodzieży.

 

Jak zgłaszać kandydatury?

Kandydatura wskazanego kandydata / kandydatki powinna być uzgodniona wewnątrz organizacji w sposób demokratyczny przy zastosowaniu zasad obowiązujących w Statucie podmiotu. Zgłoszeń można dokonywać na przeznaczonym do tego formularzu, wcześniej zapoznając się z regulaminem rekrutacji.

 

Do kiedy trwa rekrutacja?

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do dn. 9.01.2019 r. do godz. 12:00 w dwojaki sposób:

– poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: wspolpraca@sdsm.szczecin.pl

– pocztą tradycyjną na adres:

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

plac Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

pok. 251 / II piętro

z dopiskiem ,,RMWZ”.

Proszę nie zapomnieć o dołączeniu zgody na przetwarzanie danych każdego z kandydatów – formularz odpowiedni do wieku.

 

Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydata dostępne są poniżej.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem 91 42 10 292.

 

REGULAMIN NABORU DO RMWZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

NIEPEŁNOLETNI_Zgoda na przetwarzanie wizerunku Rada Młodziezy

PEŁNOLETNI_Zgoda na przetwarzanie wizerunku Rada Młodziezy

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl