Realizujemy kompleksowy program zdrowotny! - Sekretariat ds. Młodzieży Realizujemy kompleksowy program zdrowotny! - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Realizujemy kompleksowy program zdrowotny!

Do 31 sierpnia 2023 będziemy realizować prozdrowotny projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 „Realizacja kompleksowego programu zdrowotnego oraz działań zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym w administracji publicznej w ramach niwelowania negatywnych wpływów na rynek pracy“.

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego dla naszych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym.

Projektem zostało objętych 6 pracowników SdsM! Program pro-zdrowotny składa się z:

  • profilaktyki w postaci pogłębionych badań profilaktycznych i diagnostycznych,
  • zwalczania potencjalnych chorób, w postaci zapewnienia prawidłowych warunków w środowisku pracy,
  • przeciwdziałania chorobom i zapewnienia realizacji działań naprawczych i profilaktycznych w zakresie zdrowia (także psychicznego!)

Rezultatem projektu będzie objęcie określonej liczby osób programem profilaktycznym i zdrowotnym, celem niwelowania negatywnego wpływu czynników zdrowotnych na rynek pracy i wydłużenia aktywności zawodowej oraz realizacja zapisów ww. Regionalnego programu zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Numer projektu: RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl