Punkty Pomocy Okresowej. Już wkrótce! - Sekretariat ds. Młodzieży Punkty Pomocy Okresowej. Już wkrótce! - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Punkty Pomocy Okresowej. Już wkrótce!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy proces wprowadzania środków higieny osobistej do gmin. Robimy to razem z Fundacją Akcja Menstruacja i Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Kontekst

W lipcu 2019 roku młodzieżowi radni opracowali projekt, którego głównym założeniem było dostarczanie środków higienicznych do miejsc, z których osoby potrzebujące mogą pobierać podstawowe środki higieny osobistej. W tym samym czasie podjęto w kraju i na świecie wiele działań na rzecz walki z ubóstwem menstruacyjnym. Jednym z nich jest Akcja Menstruacja, do której przyłączyła się Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Koordynatorką akcji
ze strony Rady jest Aleksandra Walczak, wiceprzewodnicząca wskazanego wcześniej ciała doradczego.

Dlaczego warto wprowadzać Punkty Pomocy Okresowej do przestrzeni publicznej?

Zjawisko ubóstwa menstruacyjnego dotyczy co piątej Polki (dane za raportem Kulczyk Foundation i Founders Pledge). Szacuje się, że ubóstwem menstruacyjnym dotkniętym jest 500 000 osób w Polsce (tyle co mieszkańców Poznania). Dane te sygnalizują potrzebę wsparcia osób menstruujących, które borykają się z problemem braku środków finansowych.

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, we współpracy z Aleksandrą Walczak i członkami Rady oraz Fundacją Akcja Menstruacja, zaprasza gminy do udziału w akcji.

O następnych działaniach poinformujemy wkrótce.

 

 

 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl