Przedstawiciele regionu na ogólnopolskim kongresie - Sekretariat ds. Młodzieży Przedstawiciele regionu na ogólnopolskim kongresie - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Przedstawiciele regionu na ogólnopolskim kongresie

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. Wrocław stał się stolicą młodzieżowej samorządności, gdzie odbył się I Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad i Sejmików. Reprezentanci Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego brali udział w spotkaniu jako oficjalni przedstawiciele Pomorza Zachodniego.

Wydarzenie miało na celu zastanowienie się nad potencjałem jaki niesie za sobą funkcjonowanie regionalnych przedstawicielstw młodzieży, których od 2013 roku powstało łącznie aż siedem (nie zapominajmy , że w naszym województwie Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego działa od 2006 roku!). We Wrocławiu przedstawiciele regionów zastanawiali się także jak korzystać z dobrych praktyk funkcjonujących w poszczególnych regionach, a także jak efektywnie współpracować z Radą Dzieci i Młodzieży działającą przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.  Podczas wydarzenia wywiązała się także rozmowa o sensie funkcjonowania Parlamentu Dzieci i Młodzieży oraz o powołaniu ogólnopolskiego ciała złożonego z radnych Młodzieżowych Sejmików Wojewódzkich – Senatu Młodzieży.

Na efekty tego spotkania musimy jeszcze poczekać. Niemniej, kolejne takie ogólnopolskie wydarzenie odbędzie się w przyszłym roku w województwie lubelskim. Z niecierpliwością czekamy! A naszym reprezentantom dziękujemy za udział.

 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl