Młodzież na piątkę z plusem (i z Erasmusem) - Sekretariat ds. Młodzieży Młodzież na piątkę z plusem (i z Erasmusem) - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Młodzież na piątkę z plusem (i z Erasmusem)

Chociaż Erasmus+ kojarzony jest głównie z wymianami studenckimi, coraz więcej młodych osób z Województwa Zachodniopomorskiego poznaje różnorodne możliwości, jakie daje program. Do tego grona dołączyli członkowie młodzieżowych rad, którzy podczas seminarium w Łobzie zajmowali się tematem wolontariatu europejskiego i wymian młodzieżowych. Spotkanie trwało od 13 do 15 października, a jego hasło przewodnie brzmiało „Młodzi z plusem z Erasmusem”.

Program Erasmus+ kładzie duży nacisk na inicjatywę młodzieży, a samorządy lokalne są potencjalnymi partnerami tworzonych przez nich projektów. Pierwszego dnia uczestnicy spotkali się z przedstawicielami samorządu lokalnego, co zaowocowało dyskusją na temat współpracy młodzieży z politykami.

Następnie członkowie młodzieżowych rad zapoznali się z ofertą Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin i Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Poznali źródła informacji europejskiej dla młodzieży i sposoby docierania do nich. Po krótkim wprowadzeniu do Erasmusa+ uczestnicy mieli okazję do spotkania się z osobami, które korzystały lub korzystają z programu. Roksana Udycz, studentka Uniwersytetu Szczecińskiego, opowiedziała o wymianie w Niemczech. Małgorzata Wojciechowska przybliżyła temat współpracy szkół e-Twinning  na podstawie projektu w Zespole Szkół im. T.Kościuszki w Łobzie, który realizowała wraz z uczniami. Wolontariuszka EVS – Pamela Struś – zaprezentowała temat wyjazdu do Bułgarii. Inna Sebova odbywa aktualnie wolontariat EVS w Akademii Młodzieży w Trzebieży. Tomasz Wróblewski i Marianna Pietkiewicz z Młodzieżowej Rady w Choszcznie opowiedzieli o wymianie młodzieżowej w Finlandii, podczas której Sekretariat ds. Młodzieży był polskim partnerem. Ta część programu miała na celu zwrócenie uwagi na możliwości Erasmusa+, na konkretnych przykładach osób pochodzących z naszego województwa lub realizujących projekty na jego terenie.

Nie mogło zabraknąć warsztatów. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty teatralne, a drugiego pracowaliśmy nad wymianą młodzieżową. Spotkanie „Program Erasmus+ przygotujmy razem wymianę międzynarodową” podzieliliśmy na dwie części. Podczas pierwszej  z nich rozmawialiśmy o głównych założeniach wymiany młodzieżowej, a podczas drugiej skupiliśmy się na edukacji międzykulturowej.

Na koniec odbył się europejski turniej siatkówki, ponieważ plus przy Erasmusie oznacza nic innego, jak sport. Turniej nie miał na celu wzbudzenia ducha realizacji, nawoływał natomiast do współpracy, która jest niezbędnym elementem działań międzykulturowych.

Wydarzenie odbyło się z okazji 30-lecia programu Erasmus, który ciągle się zmienia i dostosowuje do potrzeb młodzieży. Seminarium skupiło ponad 50 osób: członków młodzieżowych rad z Województwa Zachodniopomorskiego, ich opiekunów, pracowników młodzieżowych i aktywne osoby, które miały okazję skorzystać z możliwości Erasmusa+. Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje wspólnym projektem i indywidulanymi poszukiwaniami europejskich szlaków życiowych.

Seminarium Młodzież z plusem z Erasmusem zostało sfinansowane ze środków unijnych – w ramach projektu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl