Minigranty! - Sekretariat ds. Młodzieży Minigranty! - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Minigranty!

Kilkaset tysięcy złotych czeka na realizatorów społecznie użytecznych projektów związanych z nauką, rozwojem, sportem, kulturą i inicjatywami społecznymi. 

O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe (non-profit), instytucje kultury i pamięci, związki wyznaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie przyznane zostanie w kategoriach: nauka i rozwój, edukacja i sport, kultura oraz inicjatywa społeczna. W każdej z dziedzin do zdobycia są: dwa granty po 30 tys. zł, trzy granty po 20 tys. zł, trzy granty po 10 tys. zł oraz pięć grantów po 5 tys. zł.

Termin składania wniosków mija 21 kwietnia 2017 r. Więcej informacji na stronie Eurodesk Polska.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl