Lider Zachodniopomorski - Sekretariat ds. Młodzieży Lider Zachodniopomorski - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Lider Zachodniopomorski

 

Rusza rekrutacja do V edycji programu ,,Lider Zachodniopomorski”, który realizuje Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Umożliwienie młodym ludziom rozwijania kompetencji liderskich poprzez realizację działań społecznych i wspieranie ich w realizacji celów poprzez zapewnienie wiedzy merytorycznej oraz spotkania z ekspertami to główne założenia autorskiego programu edukacyjnego. Co ważne, w tej edycji trzy wybrane działania zostaną wsparte mini-grantami, a zrealizowane projekty zostaną przedstawione podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który odbędzie się w maju przyszłego roku.

logo-lider-z-300

W poprzedniej edycji dzięki naszemu programowi odbyło się w całym regionie kilkanaście ciekawych mini-projektów – podkreśla Małgorzata Ludwiczek, Kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży. Jeden z nich promował ideę krwiodawstwa, drugi zachęcał biegaczy do wsparcia chorej osoby, niektóre były realizowane w bibliotekach, a inne szkołach. Wszystkie łączyła idea nauki przez doświadczenie, a także rozwijanie idei współpracy w lokalnych społecznościach. Młodzi ludzie dzięki programowi po raz kolejny mają szansę wzmacniać swoje kompetencje liderskie, rozwijać umiejętności, zdobywać wiedzę na temat realizacji projektów i nawiązywać kontakty – to wszystko jest cenne w dzisiejszej rzeczywistości i przydaje się w momencie szukania pracy.

Do V edycji zaproszone są osoby z całego regionu, które ukończyły 18 lat i mają już doświadczenie w jakiejś dziedzinie działalności społecznej – w wolontariacie, w ramach samorządu studenckiego,  uczniowskiego, czy też były w jakiś sposób aktywne w swojej miejscowości. Młodzież spotka się na jednodniowym spotkaniu w styczniu, na którym przedstawi swoje oczekiwania i przedyskutuje swoje pomysły na Europejski Tydzień Młodzieży. W lutym odbędzie się kilkudniowe spotkanie szkoleniowe, a do maja młodzi będą realizowali działania w ramach mini-projektów.

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej do dnia 7 stycznia, godz.24:00. Udział w programie jest bezpłatny.

 

OPIS PROGRAMU  ,,LIDER ZACHODNIOPOMORSKI” – V EDYCJA

 

Dla kogo jest program: młodzież w wieku 18 lat-24 lata

Uczestnicy: powinni mieć doświadczenie w realizacji działań społecznych

Koszty: udział w programie jest bezpłatny

 

Wymagania – przynajmniej w jednej dziedzinie z poniżej wymienionych
(potwierdzone rekomendacjami załączonymi do formularza zgłoszeniowego):

– aktywność na uczelni /w szkole / poza szkołą na rzecz realizacji projektów, aktywność w samorządzie studenckim / uczniowskim,

– doświadczenie wolontariackie w organizacji pozarządowej,

– działania społeczne w lokalnej społeczności – dzielnicy, miejscowości, gminie, młodzieżowej radzie.

 

Co musisz zrobić, by zgłosić się do programu:

– wypełnić formularz zgłoszeniowy i odpowiedzieć na zawarte w nim pytania do pobrania tutaj – FORMULARZ

– przedstawić swoją motywację do udziału w programie w postaci max. 1-minutowego amatorskiego filmiku, który prześlesz na adres msamul@wzp.pl poprzez stronę www.wetransfer.com

 

Co otrzymasz:

– Certyfikat uczestnictwa podpisany przez Honorowego Patrona programu – Pana Marszałka Olgierda Geblewicza –  po zakończeniu programu i spełnieniu warunków uczestnictwa w nim,

– możliwość udziału w kilkudniowych warsztatach liderskich poświęconych współpracy w grupie i przywództwu, pracy metodą projektową, promocji i zarządzaniu projektem – dzięki temu poznasz lepiej siebie, zdobędziesz praktyczną wiedzę przydatną w realizacji dalszych działań i w podejmowanej w przyszłości pracy,

– wiedzę na temat ciekawych projektów przekazywaną przez prowadzących warsztaty i ekspertów,

– informacje jak pozyskiwać fundusze na projekty i jak współpracować ze sponsorami,

– możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy odnieśli sukces,

– wsparcie merytoryczne w realizacji dowolnego mini-projektu w postaci działania we własnej społeczności – na uczelni, w dzielnicy, miejscowości,

– szansę przedstawienia swojej działalności w ramach TAM – Targów Aktywności Młodzieżowej podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Szczecinie w maju 2017 r.,

– możliwość uczestnictwa w sesjach coachingowych on-line z certyfikowanym coachem.

Dodatkowo trzy wybrane mini-projekty otrzymają wsparcie w postaci mini-grantu, czyli częściowego wsparcia finansowego na realizację zaplanowanych działań (na warunkach spełniających zasady rozliczeń w jednostkach budżetowych).

 

Jak często będą się odbywały spotkania:

1) Pierwsze (1-dniowe spotkanie z 1 noclegiem dla osób spoza Szczecina) odbędzie się 23 stycznia 2017 r. Będzie służyło integracji, wzajemnemu poznaniu oraz dyskusji nad przebiegiem wydarzeń Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2017.  

2) Drugie spotkanie to kilkudniowe szkolenie warsztatowe, które odbędzie się w drugim tygodniu ferii zimowych –  2017 w Szczecinie (20.02.-23/24.02.2017 r. w tym 3 noclegi).  

3) Trzecie spotkanie odbędzie się w drugim tygodniu maja 2017 podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży – wówczas rezultaty mini-projektów zostaną przedstawione podczas TAM – Targów Aktywności Młodzieżowej.

 

Jak będzie wyglądało Twoje zaangażowanie, jakie będą Twoje zadania podczas udziału w projekcie:

  • prosimy Cię o 100% obecność na spotkaniach projektu,
  • bądź z nami w kontakcie on-line w trakcie trwania projektu,
  • przy naszym wsparciu merytorycznym zaplanujesz mini-projekt, który następnie zrealizujesz w lokalnej społeczności (na uczelni, w młodzieżowej radzie, miejscowości, itp.); termin realizacji: koniec lutego – koniec maja 2017;
  • we współpracy z Sekretariatem ds. Młodzieży będziesz miał/a wpływ na kształt Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który odbędzie się w Szczecinie w maju 2017 r. i poznasz zasady unijnego programu Erasmus+.

Masz pytania – pisz: msamul@wzp.pl lub dzwoń: tel. 91 42 10 292

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl