Konsultacje społeczne: Komisja pragnie poznać zdanie obywateli na temat nowej strategii na rzecz praw dziecka - Sekretariat ds. Młodzieży Konsultacje społeczne: Komisja pragnie poznać zdanie obywateli na temat nowej strategii na rzecz praw dziecka - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Konsultacje społeczne: Komisja pragnie poznać zdanie obywateli na temat nowej strategii na rzecz praw dziecka

Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie nowej strategii UE na rzecz praw dziecka. Strategia zapewni ramy polityczne, które pod jednym dachem obejmą wszystkie obecne i przyszłe działania i polityki unijne w zakresie praw dziecka. Zajmie się również kwestią utrzymujących się i nowych wyzwań związanych z prawami dziecka, których obecny program z 2011 roku nie uwzględnia, takich jak np. ryzyko związane z wykorzystywaniem nowych technologii i sztucznej inteligencji.

Wiceprzewodnicząca ds. demokracji i demografii Dubravka Šuica stwierdziła: „Dzieci potrzebują naszej ochrony i wsparcia, aby mogły w pełni rozwijać swój potencjał, także w sytuacjach nadzwyczajnych, jak obecna pandemia. Dzięki nowej globalnej strategii UE na rzecz praw dziecka, chcemy zapewnić wszystkim dzieciom w UE prawo do równej ochrony i dostępu do usług, niezależnie od ich pochodzenia czy statusu społecznego. Chcemy również wzmocnić wsparcie i ochronę dzieci na świecie, poprzez nasze działania zewnętrzne. Rozpoczynające się dzisiaj konsultacje społeczne będą kluczowym elementem przy opracowywaniu strategii i będą miały wpływa na jej powodzenie.”

Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders powiedział: „Wszystkie dzieci mają takie samo prawo do zdrowia, edukacji, życia rodzinnego, zabaw i wypoczynku; wszystkie dzieci mają takie samo prawo do odpowiedniego poziomu życia i ochrony przed nadużyciami i krzywdą. Jednak w praktyce nie wszystkie dzieci korzystają z tych samych praw. Celem naszej nowej strategii jest stworzenie spójnego i kompleksowego podejścia, aby prawa dziecka były jednakowo stosowane w całej UE. Chcąc zapewnić, że nasza strategia będzie spełniała swój cel, ściśle współpracujemy z organizacjami zajmującymi się prawami dziecka, tak, aby zdanie i opinie dzieci stały się integralną częścią przygotowań do tego ważnego projektu. Aby nasze starania przyniosły sukces, musimy również wysłuchać opinii publicznej, dlatego zachęcamy wszystkich obywateli do wypowiedzenia się w tym temacie.”

Konsultacje społeczne potrwają do 1 grudnia 2020 r.

 

Link do konsultacji: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child/public-consultation

 

(Źródło: Materiały prasowe Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce)

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl