Konkurs wniosków: Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży - Sekretariat ds. Młodzieży Konkurs wniosków: Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Konkurs wniosków: Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Z przyjemnością przekazujemy, że Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła konkurs wniosków na rok 2020, w ramach którego dofinansowane mogą zostać projekty wedle następujących formatów:

  • wymiana młodzieżowa – format, którego celem jest wymiana myśli, idei, zainteresowań, realizowane poprzez różnorodne, spójne i logiczne metody edukacji pozaformalnej. Projekt może być realizowany na terenie jednego z państw (należy wybrać Polskę lub Ukrainę) i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty;

 

  • spotkania młodzieżowe – format, którego celem jest organizacja wybranego wydarzenia (festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.). Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 maja – 31 października (terminy muszą być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków);

 

  • projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające dobre praktyki, publikacje) – format, którego celem jest stworzenie produktu informacyjno-promocyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy. Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 maja – 31 października (terminy muszą być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków).

 

Priorytety Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach PURWM powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach. To one, wraz z celami ogólnymi PURWM, określają ramy projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając edukacyjne, kulturowe i społeczne potrzeby polsko-ukraińskiej współpracy.

 

Priorytety PURWM na 2020 rok:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
  • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
  • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

Należy wybrać jeden z priorytetów.

 

Wnioskodawcy

Najważniejszymi adresatami PURWM są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów oraz opiekunowie młodzieżowi.

Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Ukrainy podmioty, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Każdy wniosek musi zostać złożony za pomocą systemu www.online.frse.org.pl do 14 lutego 2020 r. do godziny 23:59.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/node/625

Gorąco zachęcamy do składania wniosków, jednocześnie zaznaczam, iż Konwent może być partnerem w trzech takich wnioskach.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl