KONKURS PANDEMIA INSPIRACJI ROZSTRZYGNIĘTY! - Sekretariat ds. Młodzieży KONKURS PANDEMIA INSPIRACJI ROZSTRZYGNIĘTY! - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

KONKURS PANDEMIA INSPIRACJI ROZSTRZYGNIĘTY!

 

 

Konkurs był ogłoszony w ramach projektu Pandemia Inspiracji. Nagrody trafiły do zwycięzców!

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Numer projektu: FMP – 0481- 21, tytuł projektu „Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19”
 
Kreativwettbewerb ohne Grenzen!
Das Projekt wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung und aus dem Staatshaushalt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des
Kooperationsprogramms Interreg V A Vorpommern/Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania)
kofinanziert)
Das Projekt FMP – 0481 – 21 „Aufrechterhaltung und Entwicklung der Zusammenarbeit der Kinder und Jugendlichen unter COVID19-Bedingungen in der deutsch-polnischen Grenzregion”

Praca konkursowa Pandemia inspiracji – I miejsce – zespół uczniów ze SP nr 1 w Dębnie pod opieką Pana Macieja Jagiełło
Praca konkursowa Pandemia inspiracji – II miejsce – praca indywidualna Korneli Kosiłowicz ze Szczecinka
Karta oceny prac konkursowych „Pandemia inspiracji”

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl