Konkurs „Pandemia Inspiracji” - Sekretariat ds. Młodzieży Konkurs „Pandemia Inspiracji” - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Konkurs „Pandemia Inspiracji”

Czy pandemia wyklucza nas z ulubionych czynności? Jak możemy robić to, co lubimy i to, co nas rozwija, mimo restrykcji sanitarnych i troski o własne zdrowie? 

Zachęcamy do udziału w konkursie – „Pandemia Inspiracji”.

Nagrodami w Konkursie jest sześć pakietów z upominkami w postaci m.in. czytników do e-booków, monitorów aktywności na rękę. Zadanie polega na opisaniu lub zobrazowaniu aktywności, które można podejmować pomimo pandemii. Czekamy na Wasze pomysły!

Możecie pracować indywidualnie lub w grupie. Jeżeli zrealizujecie pomysł z osobami w Waszym wieku z Niemiec – zwiększacie swoją szansę na wygraną!

Konkurs prowadzony jest w dniach 23 listopada 2021 do 10 grudnia 2021 r., do godziny 15.00.

Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba w wieku od 12 do 25 lat, za pisemną zgodą opiekuna lub opiekunów prawnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub samodzielnie posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Federalnej Niemiec na obszarze Euroregionu Pomerania.

 

 

Zadanie konkursowe polega na:

a) przedstawieniu pomysłu na aktywność (poprzez aktywność rozumie się aktywność polegającą na wykonywaniu określonych czynności opisanych przez uczestnika konkursu), która może stanowić wypełnienie czasu w okresie pandemii, i która może być wykonywana również okresie wprowadzania ograniczeń, w tym kwarantanny lub ograniczeń w przemieszczaniu się,

b) opisaniu proponowanej aktywności w sposób zrozumiały na maksymalnie dwóch stronach A4 (strona: 1800 znaków ze spacjami) oraz opcjonalnie dostarczenie pracy plastycznej lub zdjęć obrazujących opisaną aktywność,

c) dostarczeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku pracy zgłoszonej przez osobę lub zespół, w którego skład wchodzą osoby niepełnoletnie,

d) zgłoszeniu konkursowe należy wysłać na adres kbieniecka@wzp.pl a tytule wiadomości wpisać „Pandemia inspiracji – konkurs”.

Dopuszcza się w ramach zgłoszeń konkursowy patronat osób dorosłych powyżej 25 roku życia w postaci osób z placówek edukacyjnych lub opiekuńczych, w takiej sytuacji należy wskazać osobę sprawującą patronat oraz placówkę, w której jest zatrudniona.

Preferowane będą zgłoszenia konkursowe przygotowane wspólnie przez od ilość osób od 2 do 10 a w skład zespołu będą wchodziły osoby z obszaru Polski i Niemiec.

Udział w Konkursie osoby niepełnoletniej możliwy jest wyłącznie po dostarczeniu podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Zgłoszenia będą ocenianie w szczególności pod kątem występowania takich elementów jak: możliwość wykonywania w trakcie pandemii, w tym w czasie całkowitej izolacji (lockdown), transgraniczny charakter aktywności, atrakcyjność, wyjątkowość, innowacyjność pomysłu, zasięgu wiekowego przez co rozumiemy dostępność wykonywania aktywności dla różnych grup wiekowych.

Pytania prosimy kierować na adres kbieniecka@wzp.pl lub telefon 91 4210262.

Regulamin_Pandemia Inspiracji

Zgoda_rodzica_konkursProjekt

 

Projekt: Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 / Aufrechterhaltung und Entwicklung der Zusammenarbeit der  Kinder und Jugendlichen unter COVID19-Bedingungen in der deutsch-polnischen Grenzregion. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

 
 

 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl