KIERUNEK BRUKSELA! – wyjazd studyjny do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w BRUKSELI - Sekretariat ds. Młodzieży KIERUNEK BRUKSELA! – wyjazd studyjny do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w BRUKSELI - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

KIERUNEK BRUKSELA! – wyjazd studyjny do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w BRUKSELI

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej  „Kierunek Bruksela”!

 

 

Nagrodą główną w konkursie Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jest bilet na wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli w dniach 4 – 6 września 2023 r. Testy konkursowe będą przeprowadzone w okresie od 15 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. w szkołach, które zgłoszą swój udział na obowiązującym formularzu. Do uczestnictwa zapraszamy uczniów, którzy na dzień przed odebraniem nagrody tj. 3 września 2023 r. osiągną pełnoletność. Bilety zostaną wręczone 3 uczniom z każdej zgłoszonej szkoły, którzy zdobędą największą ilość punktów w teście wiedzy o Unii Europejskiej. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie www.mlodziez.pl . Podczas 15 spotkań wyłonionych zostanie 45 laureatów, którzy wyruszą z nami na wyjazd do Brukseli. Decyduje kolejność zgłoszeń zgodnie z regulaminem konkursu.

Konkurs będzie równocześnie  częścią warsztatów „Demokracja w Praktyce” nieodpłatnie organizowanych przez Sekretariat ds. Młodzieży, które mają na celu pobudzenie młodzież do aktywności społecznej  i zachęcenie do podejmowania działań w swoim otoczeniu oraz poszerzenie wiedzy na temat struktury i działania Unii Europejskiej. Temat to: Prawa i wolności obywatelskie – dotyczący korzystania na co dzień z praw i wolności obywatelskich oraz możliwości wpływania na swoją rzeczywistość i otoczenie poprzez aktywność społeczną. Warsztaty są prowadzone przez doświadczoną trenerkę z Uniwersytetu Szczecińskiego przy zastosowaniu metod edukacji pozaformalnej takich jak: praca w grupach, dyskusja, wyrażanie opinii, głosowanie. Spotykamy się stacjonarnie, w Państwa szkole.

Czas trwania konkursu i warsztatów to 3 godziny (około 180 minut).

Kontakt w sprawie: Pani Małgorzata Just tel.: 91 421-02-92.

Zgłoszenia należy wysyłać na email: mlodziez@wzp.pl.

 

Regulamin konkursu Kierunek Bruksela SdsM 2023 Formularz zgłoszeniowy konkurs Kierunek Bruksela 2023

Formularz zgłoszeniowy konkurs Kierunek Bruksela 2023

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl