Jak młodzież postrzega teraźniejszość i przyszłość? Raport CaSYPoT - Sekretariat ds. Młodzieży Jak młodzież postrzega teraźniejszość i przyszłość? Raport CaSYPoT - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Jak młodzież postrzega teraźniejszość i przyszłość? Raport CaSYPoT

Raport na temat warunków życia i planów na przyszłość młodzieży z czterech badanych państw: Polski, Litwy, Rosji i Szwecji ujrzał światło dzienne. Badanie ujawnia preferencje spędzania wolnego czasu, motywacje stojące za wyjazdem z własnego kraju i wiele innych informacji przydatnych wszystkim, którzy pracują z grupami młodzieżowymi. Raport powstał w ramach projektu CaSYPoT, jest częścią programu  Interreg Południowy Bałtyk, instrumentu finansowania który ma na celu wzmocnić potencjał wzrostu w ramach współpracy transgranicznej między podmiotami lokalnymi i regionalnymi. Sekretariat ds. Młodzieży ma przyjemność pełnienia roli partnera projektu CaSYPoT.

Konferencja projektu CaSYPoT

Podczas spotkania, które odbyło się w Słupsku w dniach 11-13 grudnia br. rozmawialiśmy o wynikach badań i ich wpływie na realizację projektu. Omówiliśmy metodę LUPP (Local follow-up on youth policy), na bazie której powstał raport. Drugiego dnia, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym,  odbyła się konferencja z udziałem partnerów projektu, młodzieży, polityków i członków organizacji pozarządowych.

Interesującym punktem programu było zetknięcie teorii i praktyki w dziedzinie pracy z młodzieżą. Stało się to za sprawą debat, w których głos młodych ludzi był znaczący. Głos ten dotarł bezpośrednio do polityków siedzących na sali, a ci podkreślili konieczność nieustannej pracy nad komunikacją między grupami. Osoby, które przeprowadziły badanie dyskutowały w Słupsku na temat raportu z osobami poniżej 30 roku życia, dzięki czemu pojawiła się okazja do porównania wyników badań i sytuacji osobistej młodzieży siedzącej na sali.

Więcej informacji na temat spotkania w Słupsku można znaleźć tutaj (tekst w języku angielskim).

 

Czy młodzież z Polski, Rosji, Szwecji i Litwy różni się aż tak bardzo? O raporcie

Badanie przeprowadzono między kwietniem a lipcem 2017 roku. Być może raport rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Na pewno pytania te nadają kierunek osobom pracujących z młodzieżą i pomagają spojrzeć na nastolatków z odświeżonej perspektywy. Suma odpowiedzi na kwestionariusz udostępniony w czterech państwach wskazuje na to, że szkoła jest miejscem, w którym doświadczają zastraszania i seksualnych szykan. Jedna trzecia badanych uczniów z Litwy uważa, że szkoła nie podejmuje żadnych działań w tej kwestii.

Większość młodych osób deklaruje, że najczęściej spędza czas wolny w domu. Raport stawia również pytanie o korelację między zainteresowaniem polityką a aktywnością polityczną – okazuje się, że bycie zainteresowanym nie jest wprost proporcjonalne do działań podejmowanych przez młodzież. Co ciekawe, we wszystkich państwach żeńska część grupy badawczej ma problemy zdrowotne. 82% młodych osób chce opuścić swoje miejsce zamieszkania – to interesujące ze względu na to, że zbadano osoby z czterech państw.

Raport powstał na podstawie kwestionariuszy wykorzystanych w Gusevie, Svetlogorsku (Rosja), Słupsku, Bartoszycach (Polska), Klaipedzie (Litwa) i Emmabodzie (Szwecja). Wkrótce będzie dostępny na stronie projektu.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

CaSYPoT jest projektem stworzonym specjalnie dla młodych ludzi z czterech krajów Regionu Południowy Bałtyk: Szwecji, Litwy, Rosji i Polski, a jego celem jest zebranie informacji o najważniejszych dla nich problemach, po to, by znaleźć najlepsze rozwiązania.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl