Czy warto słuchać młodzieży? Warto! - Sekretariat ds. Młodzieży Czy warto słuchać młodzieży? Warto! - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Czy warto słuchać młodzieży? Warto!

Samorządowcy, opiekunowie młodzieżowych rad, młodzież i zaproszeni eksperci odpowiedzieli na te pytanie twierdząco. Pani Anna Mieczkowska uroczyście otworzyła seminarium w Kołobrzegu zorganizowane przez Sekretariat ds. Młodzieży słowami: Młodzi ludzie uczą się samorządności w młodzieżowych radach. Cieszę się, że mamy ich w regionie ponad 20. Nie jest to wielka liczba, ale chodzi nam o jakość, a nie ilość.

Temat jakości dialogu między młodzieżą a samorządowcami był poruszany wielokrotnie – począwszy od wstępu pani Anny Mieczkowskiej, aż do zamknięcia wydarzenia. Seminarium pozwoliło skonfrontować różne punkty widzenia.

Zebrana na sali Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu młodzież aktywnie działa w młodzieżowych radach gmin w regionie. Od lat współpracuje z Sekretariatem ds. Młodzieży, który co roku przygotuje ofertę warsztatów i spotkań dedykowanych tej wyjątkowej grupie młodych ludzi, z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb i problemów. Po raz kolejny młodzi ludzie z województwa zachodniopomorskiego aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu jako współorganizatorzy, uczestnicy paneli dyskusyjnych i współprowadzący wydarzenie. Ich opinie były przez nich śmiało wyrażane podczas całego seminarium, zwłaszcza w trakcie dyskusji moderowanych. Ponieważ wydarzenie bezpośrednio dotyczyło młodzieży, spotkanie współprowadził Kornel Grabowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kołobrzegu.

Eksperci zaproszeni na seminarium od wielu lat działają w obszarze aktywności obywatelskiej młodzieży. Joanna Pietrasik jest współzałożycielką fundacji Civis Polonus i realizatorką projektów edukacji obywatelskiej. Kuba Radzewicz należy do grona absolwentów Szkoły Liderów i współpracuje z m.in. Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Oboje podzielili się dobrymi praktykami z innych województw, zwrócili uwagę na prawną podstawę funkcjonowania młodzieżowych rad – ustawę o samorządzie gminnym. Wielokrotnie podkreślali kwestię konsultacyjnej funkcji młodzieżowych rad.

Podczas dyskusji moderowanej prowadzonej przez Małgorzatę Ludwiczek na podium spotkali się opiekunowie i młodzież z regionu. Grono opiekunów młodzieżowych reprezentowali: Łukasz Kamiński (Gryfino), Małgorzata Majewska (Choszczno) i Magdalena Kowalec (Łobez). W imieniu młodzieży wypowiadali się Aleksandra Bestrzyńska i Łukasz Kamiński (Kołobrzeg). Podstawę do dyskusji stanowiły pytania: Jak wygląda zaangażowanie młodzieżowych radnych w proces konsultacyjny w Państwa gminie? Co musiałoby się stać, żeby młodzieżowi radni mogli bardziej zaangażować się w proces konsultacyjny? Czy samorządowcy są zadowoleni ze współpracy z młodzieżą i jeśli tak to w jaki sposób można ją jeszcze rozwinąć? Czy młodzieżowym radnym zależy na tym, aby zająć się bardziej funkcją konsultacyjną względem organom samorządu terytorialnego, aniżeli organizowaniem wydarzeń, eventów? Opiekunowie młodzieżowych rad i młodzież mieli okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami i opiniami na temat jakości dialogu młodych obywateli i samorządowców.

Podczas swojego wystąpienia Joanna Pietrasik powiedziała, że młodzi ludzie są ważni, bo są obywatelami, a nie dlatego, że są młodzi. Wszystko wskazuje na to, że 6 marca  w Kołobrzegu młodzież poczuła, że jej głos wybrzmiewa w regionie coraz głośniej.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl