Baltic Sea States Subregional Co-operation - Sekretariat ds. Młodzieży Baltic Sea States Subregional Co-operation - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Baltic Sea States Subregional Co-operation

W dniach 13-14 czerwca bieżącego roku w Berlinie odbyła się  największa impreza bałtycka – Forum Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego EUSBSR. Podobnie jak rok temu z udziałem młodzieży!

Nasza młodzież  przedstawiła ciekawe prezentacje o sytuacji młodzieży nad Bałtykiem, oraz pracowała ciężko podczas warsztatów. Młodzież z Naszego regionu była bardzo zadowolona ze spotkania „Nothing about us without us”, podczas którego mogła spotkać znajomych z wcześniejszych wymian i projektów. 

To wszystko czekało na naszych reprezentantów podczas corocznego spotkania bałtyckiej młodzieży organizowanego przez Baltic  Sea States Subregional  Co-operation, Union of the Baltic Cities i Euroregion Baltic. Naszą grupą opiekowała się pani kierownik Sekretariatu ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego – Małgorzata Ludwiczek. Dwudniowy wyjazd do Berlina okazał się być bardzo owocnym spotkaniem podczas którego młodzież wymieniła się spojrzeniami na partycypację młodzieży i nawiązała nowe kontakty z rówieśnikami z innych regionów.  Zwieńczeniem całego wydarzenia było seminarium „Nothing about us without us – let’s make this happen”, które miało miejsce podczas 8th Annual Forum of EU Strategy For The Baltic Sea Region. Całe wydarzenie miało dać możliwość wymiany myśli między młodymi reprezentantami i młodzieżowymi pracownikami, zamieszkującymi regiony bałtyckie, a następnie zaprezentowanie nowych pomysłów i uwag do polityków, którzy uczestniczyli w Forum.

 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl