Aktywność Motywacja Działanie - Sekretariat ds. Młodzieży Aktywność Motywacja Działanie - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Aktywność Motywacja Działanie

pod takim tytułem zorganizowaliśmy 5 listopada 2020 telekonferencję online Młodzieżowych Rad Miast i Gmin Województwa Zachodniopomorskiego.
Wśród rad naszego regionu mamy wielu aktywnych przedstawicieli. Opowiedzieli oni o działaniach jakie ich rady i zespoły doradcze podjęły w tym roku mimo utrudnionej sytuacji epidemiologicznej.
Wymiana dobrych praktyk to świetny sposób na wzajemne motywowanie się i nawiązanie współpracy pomiędzy radnymi różnych miast naszego regionu. W telekonferencji jako prelegenci wystąpili przedstawiciele Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg, Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargardu.
Dawid Selerowicz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg opowiedział o przeprowadzonej na terenie Kołobrzegu „Ankiecie potrzeb młodzieży”. Wyniki ankiety pokazały, że respondenci, z których większość tj.: 51.8% to uczniowie technikum, czyją potrzebę rozmawiania o potrzebach młodzieży. Podczas ankiety wyłonił się na przykład świetny pomysł zorganizowania turnieju e-sportowego. Radni Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg już są po ustaleniach z dyrekcją szkół średnich miasta odnośnie uczestnictwa drużyn w zawodach e-sportowych. Powstał regulamin zawodów, radni pamiętają także o nagrodach, w związku z tym znaleźli sponsorów. O tych zawodach, oraz konkursie literackim organizowanym przez MRM Kołobrzegu.
tutaj
Aleksandra Walczak i Karolina Nastarewicz Radne Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiły „Akcję Menstruację” jeden z tegorocznych projektów realizowanych przez radę wojewódzką. Jest to projekt związany z bardzo ważnym problemem ubóstwa menstruacyjnego, o którym przeczytacie tutaj
Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego tutaj 
Natalia Więzowska – przewodnicząca Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargardu przedstawiła grupę wsparcia na facebooku dla młodych mieszkańców mojego miasta #MłodziStargard, która powstała bardzo szybko w odpowiedzi na lock down aby umilić czas młodym czytelnikom oraz przedstawicielom Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargardu. Miejsce do wymiany zabaw, konkursów i współorganizacji aktywności, które ma pomóc spędzić ten czas wesoło i kreatywnie. Grupa jest miejscem integracji młodzieży stargardzkiej (i nie tylko!). Link do grupy #MłodziStargard tutaj
Bartek Werkowski Przewodniczący – przewodniczący Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego opowiedział o „Programie Społecznik”. W tej edycji RMWZ pełni rolę głosu doradczego i będzie rekomendować projekty przeznaczone dla młodzieży! Jest to efekt kilkumiesięcznych ustaleń z marszałkiem i przedstawicielami zarządu województwa zachodniopomorskiego. Młodzież ma szansę mieć realny wpływ na rozwój lokalnego społeczeństwa. O projektach rekomendowanych przez przedstawicieli Rady Młodzieżowej Województwa Zachodniopomorskiego przeczytacie tutaj

Telekonferencję Akcja Motywacja Działanie wzbogaciliśmy o trening automotywacyjny, oraz warsztaty motywacji w grupie. Trenerka omówiła z młodzieżą strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych, związanych z efektywną realizacją działań w grupie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział. W najbliższym czasie spotkamy się z opiekunami Młodzieżowych Rad Miast Województwa Zachodniopomorskiego.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl