Podsumowanie spotkań animacyjnych pn. „Stop bullyingowi!” - Sekretariat ds. Młodzieży Podsumowanie spotkań animacyjnych pn. „Stop bullyingowi!” - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Podsumowanie spotkań animacyjnych pn. „Stop bullyingowi!”

W ramach realizowanego projektu „Kultura włączająca w Szkołach Podstawowych województwa zachodniopomorskiego”, dotychczas obyło się 12 spotkań animacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli rad młodzieżowych. Maksymilian Gaszewski, Alicja Sommerfeld, Wojciech Szumiło, Aleksander Jonata, Marcelina Kamionka oraz Mateusz Zajdecki prowadzili spotkania w oparciu o samodzielnie opracowany scenariusz.

Celem spotkań było zwiększenie poziomu świadomości i empatii w zakresie nierówności dzieci i młodzieży posiadających specjalne potrzeby edukacyjne oraz budowanie kultury włączającej w Szkołach Podstawowych Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Poniżej lista szkół, które przystąpiły do projektu i budują razem z nami kulturę włączającą:
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, Koszalin, sp3.koszalin.pl

– Zespół Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp w Szczecinie, tpp.edu.pl

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, sp4walcz.pl

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu im. Kornel Makuszyńskiego w Wałczu, kornelowka.com

– Szkoła Podstawowa nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego, sp28.szczecin.pl

– Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości, sp6koszalin.eu

– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Robuniu, sprobun.szkolnastrona.pl

– Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Świnoujściu, sp9.swinoujscie.pl

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa LEGATO w Szczecinie, szkolalegato.pl

– Zespół Szkół Prywatnych Słoneczne w Szczecinie, sloneczna.szczecin.pl

– Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Leonida Teligi, sp10.szczecin.pl

 

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Kultura włączająca w Szkołach Podstawowych województwa zachodniopomorskiego”- Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Beneficjentami projektu są: Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp oraz Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

 

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl