NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY - Sekretariat ds. Młodzieży NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY

Znamy nowy skład

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego !

 

Od stycznia 2022 roku o interesy młodych dba Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
W jego składzie działa 30 radnych z różnych części Pomorza Zachodniego. W związku z koniecznością uzupełniania składu MSWZ, na przełomie 2022 i 2023 roku odbyły się wybory uzupełniające.

 

W minionym roku Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego obradowali sześć razy podejmując łącznie 28 uchwał. W związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów 8 Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Prezydium MSWZ zwróciło się z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających celem obsadzenia wakatów. Z uwagi na fakt, iż I kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego kończy się 31 grudnia 2023 r. zaszła konieczność powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W skład Komisji weszli:

1) Karolina Białczewska – przedstawicielka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;

2) Kacper Kaca – przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;

3) Alicja Sommerfled – przedstawicielka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;

4) Wojciech Dorżynkiewicz – przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego;

5) Marcin Przepióra – przedstawiciel Przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;

6) Arkadiusz Mazepa – przedstawiciel Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
– Przewodniczący Komisji Wyborczej.

Po przeprowadzeniu procesu rekrutacji przedłożono Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego rekomendację 8 kandydatów, co skutkowało wyłonieniem nowych Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Oto nowi Radni MSWZ:

  1. Dąbrowski Maciej (powiat Goleniowski)
  2. Jurkiewicz Paweł (powiat Stargardzki)
  3. Krupiński Stanisław (powiat Policki)
  4. Nowak Piotr (Szczecin)
  5. Przedaszek Wiktoria (powiat Gryficki)
  6. Sawicka Michelle (powiat Koszaliński)
  7. Shcherbanenko Mykyta (Odessa/Szczecin)
  8. Śmigielski Sebastian (powiat Kołobrzeski)

 

Nowi Radni Młodzieżowego Sejmiku wybrani zostali przez Zarząd Województwa spośród młodzieży zamieszkałej na terenie województwa zachodniopomorskiego, na podstawie pisemnej rekomendacji Komisji Wyborczej.

Akty powołania nowych radnych zostaną wręczone podczas najbliższej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, o której poinformujemy Państwa mailowo.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl