PANDEMIA INSPIRACJI Uwaga konkurs!!! - Sekretariat ds. Młodzieży PANDEMIA INSPIRACJI Uwaga konkurs!!! - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

PANDEMIA INSPIRACJI Uwaga konkurs!!!   

Uwaga projekt – uwaga konkurs!!!                                                                              Kreativwettbewerb ohne Grenzen!!!

 

Regulamin konkursu – pandemia inspiracji

WETTBEWERBSREGELN Pandemie der Inspiration – de

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – konkurs pandemia inspiracji

ZUSTIMMUNG ZUR VERWENDUNG DER ABBILDUNG EINES KINDES – de

Uwaga projekt – uwaga konkurs!!!

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

Numer projektu: FMP – 0481- 21, tytuł projektu „Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19”

Kreativwettbewerb ohne Grenzen!

Das Projekt wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung und aus dem Staatshaushalt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des
Kooperationsprogramms Interreg V A Vorpommern/Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania)
kofinanziert)

Das Projekt FMP – 0481 – 21 „Aufrechterhaltung und Entwicklung der Zusammenarbeit  der  Kinder und Jugendlichen unter COVID19-Bedingungen in der deutsch-polnischen Grenzregion”

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl