Informacja dla osób przybywających z Ukrainy - Sekretariat ds. Młodzieży Informacja dla osób przybywających z Ukrainy - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Informacja dla osób przybywających z Ukrainy

       

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego  

Na naszej stronie znajdziecie kontakt do miejsc natychmiastowego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w sytuacjach kryzysowych.

W Województwie  Zachodniopomorskim utworzono sześć Regionalnych Centr Kryzysowych. Osoby przybywające z Ukrainy otrzymają tam bez skierowania bezpłatną pomoc  psychologa albo specjalisty interwencji kryzysowej. Pracownicy Centrów świadczą również  pomoc w miejscu zdarzenia bądź zamieszkania. Regionalne Centra Kryzysowe zapewniają: wsparcie psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo rodzinne, grupę wsparcia, zajęcia psychoedukacyjne. 

Dodatkowo zamieściliśmy wykaz placówek z całego województwa,  udzielających pomocy  psychologiczno – pedagogicznej przybywającym uchodźcom ukraińskim. Wykaz ten cały czas aktualizujemy.

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl