I Sesja Inauguracyjna Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - Sekretariat ds. Młodzieży I Sesja Inauguracyjna Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - Sekretariat ds. Młodzieży
Program zdrowotny

Numer projektu:

RPZP.06.08.00-00-32-K022/22

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

I Sesja Inauguracyjna Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na  I Sesję Inauguracyjną Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego kadencji na rok 2020. Do głównych zadań rady należeć będzie konsultowanie spraw dotyczących młodzieży i ich otoczenia, wymiana doświadczeń oraz wypracowywanie rekomendacji.

Podczas Sesji młodzież spotka się z Marią Ilnicką-Mądry, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Stanisławem Wziątkiem, Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojciechem Dorżynkiewiczem Radnym Województwa Zachodniopomorskiego. Nie zabraknie rozmów na temat współpracy Rady z samorządem wojewódzkim, jak również prezentacji działań minionej kadencji. Kornel Grabowski Przewodniczący Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego podsumuje działania młodzieżowego organu doradczego w 2019 roku, a Małgorzata Ludwiczek Kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży przybliży nowym radnym kwestie merytoryczne związane z funkcją konsultacyjną. Podczas sesji odbędą się wybory, podczas których Rada wybierze swojego przewodniczącego.

 

 I Sesja Inauguracyjna Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

28 lutego, godziny 13-16

Miejsce: Sala Sesyjna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,

Mickiewicza 41, Szczecin, I piętro

 

Rada jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez Marszałka Województwa. W XV kadencji Rada składa się z przedstawicieli Młodzieżowych Rad Miast i Gmin, organizacji pozarządowych, organizacji akademickich i samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych. Członkowie Rady zostali wyłonieni przez kapitułę składającą się z reprezentanta Sejmiku WZ, Sekretariatu ds. Młodzieży i członka Rady minionej kadencji.

Skład Rady to 22 kandydatek i 18 kandydatów. Kapituła brała pod uwagę kryterium aktywności społeczno-obywatelskiej, kryterium doświadczenia w działalności pozarządowej, umiejętność uzasadnienia i przedstawienia kandydatury w formularzu zgłoszeniowym i zasadę parytetu płci.

 

Jaki wpływ na funkcjonowanie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego ma Sekretariat ds. Młodzieży?

Sekretariat ds. Młodzieży pełni funkcję pomocniczą i wspierającą. Oznacza to, że zespół SdsM pomaga Radzie w kwestii organizacji sesji, w razie potrzeby konsultuje pisma i postulaty tworzone przez młodzież i zapewnia wsparcie merytoryczne. Charakter Rady w dużej mierze zależy od jej członków – ich aktywności, zaangażowania i współpracy.

 

Dlaczego powołuje się kolejny organ doradczy, skoro w większości gmin działa młodzieżowa rada miasta?

Po pierwsze, współpraca na poziomie wojewódzkim ułatwia współpracę młodzieży z samorządem. Po drugie, członkowie Rady to nie tylko osoby, które reprezentują młodziezowe rady, ale też osoby z organizacji młodzieżowych, akademickich i szkół.

 

Czym zajmuje się Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego?

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego realizuje działania statutowe związane z aktywnością i edukacją obywatelską młodzieży, edukacją europejską, wspieraniem organziacji młodzieżowych oraz współpracą międzyregionalną i międzynarodową młodzieży.

 

Pytania dotyczące Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego prosimy kierować do Małgorzaty Just (mjust@wzp.pl, 91 421 02 92).

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl