Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Warsztaty

 

Serdecznie zapraszamy młodzież i pracowników młodzieżowych na warsztaty rozwojowe, w których można uczestniczyć w naszej siedzibie przynajmniej kilka razy w roku: w ramach akcji Warsztatowe piątki, w ferie – Aktywuj ferie oraz wakacje – Aktywne wakacje. Ponadto warsztaty organizujemy w ramach większych wydarzeń.

Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi i opierają się na zasadach edukacji pozaformalnej. Zwykle warsztat trwają 3 godziny zegarowe. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Oferujemy także warsztaty prowadzone przez pracowników Sekretariatu ds. Młodzieży dla grup młodzieży, w tym młodzieżowych rad miast i gmin, młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz samorządów uczniowskich z województwa zachodniopomorskiego.

 

Oferta warsztatów dla grup młodzieży

Młodzieżowych Rad Miast i Gmin, Młodzieżowych Organizacji Pozarządowych, Samorządów Uczniowskich

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi regularnie warsztaty, szkolenia i spotkania z młodzieżą, rozwijając ich kompetencje i umiejętności. W naszej ofercie szkoleniowej znajdują się zajęcia zawierające elementy edukacji pozaformalnej oraz aktywne metody angażujące uczestników. Edukacja pozaformalna opiera się na doświadczeniu i działaniach praktycznych uczestników. Proponowane tematy przydadzą się zarówno uczniom klasy, jak i młodzieżowej radzie czy grupie młodzieży, która wspólnie pracuje nad projektem społecznym czy kulturalnym. Przeciętny czas szkolenia to trzy godziny zegarowe. W razie potrzeby możemy dostosować długość zajęć do Państwa potrzeb. Zajęcia możemy przeprowadzić dla grupy minimum 10 osobowej (maksimum 25 osobowej).

 

Funkcjonowanie młodzieżowej rady

To szkolenie jest przeznaczone dla młodzieżowych rad miast i gmin oraz grup młodzieży chętnych do założenia rady. Zostaną na nim przedstawione podstawowe informacje na temat ram funkcjonowania młodzieżowych rad oraz ich funkcji w lokalnej społeczności. Wspólnie podyskutujemy na temat działań jakie mogą podejmować młodzieżowe rady oraz opracujemy ich plan. Omówimy też podstawowe informacje na temat diagnozowania potrzeb młodzieży.

 

Praca metodą projektu

Najbardziej wartościowe jest uczenie się przez działanie. Takim działaniem może być zaplanowany wspólnie przez młodzież projekt. Czym jest projekt i co go odróżnia od stałych działań? Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak dokonać analizy potrzeb otoczenia, ustalić cele, zaplanować działania oraz dokonać ewaluacji. Przygotują się do tego aby razem móc zrealizować projekt oraz nim zarządzać.

 

Współpraca w grupie

Współpracować, ale jak? Ćwiczenia i gry, które pozwolą uczestnikom lepiej się poznać oraz sprawić że będą efektywniej wspólnie pracować. Poza doświadczaniem na sobie samym jak się współpracuje, na zajęciach podyskutujemy na temat tego co jest potrzebne aby zespół prawidłowo funkcjonował.

 

Kreatywność – wyzwolić nowe pomysły

Czym jest kreatywność? Jak ją wyzwolić? W ramach warsztatów uczestnicy poznają różne metody kreatywnej edukacji i tworzenia nowych działań i wprowadzania niekonwencjonalnych rozwiązań. Będą mieć możliwość doświadczenia, jak metody te są wykorzystywane w praktyce podczas kreowania nowych pomysłów.

 

Warsztaty mogą odbyć się w naszej siedzibie lub w Państwa miejscowości w ustalonym wspólnie terminie (dni robocze). Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, który prosimy wypełnić w przypadku Państwa zainteresowania skorzystania z warsztatów. Zgłoszenia należy przesyłać na adres echmielewska@wzp.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco!

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl