Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie pl. Kilińskiego 3,  tel. 91 42 10 322, e-mail: mlodziez@wzp.pl.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych?

Do wypełnienia naszych celów statutowych. Naszym celem jest umożliwienie młodzieży aktywnego udziału w życiu obywatelskim lokalnych społeczności.  Dlatego organizujemy różnorodne projekty, konferencje, wolontariat, wymiany młodzieżowe, prowadzimy warsztaty i szkolenia, a także wspieramy organizacje młodzieżowe. Aby umożliwić Ci udział w tych wydarzeniach i ich sprawny przebieg potrzebujemy Twoich danych.

Ponadto możemy Cię poprosić o zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku jeśli podczas imprezy robimy zdjęcia lub kręcimy filmy, które wykorzystujemy do udokumentowania wydarzenia. Możesz nie wyrazić na to zgody, a jeśli jej udzieliłeś, możesz cofnąć ją w każdym momencie. Nie będzie to miało jednak wpływu na czynności, które wykonaliśmy przed cofnięciem Twojej zgody.

Czy przekazujemy komuś Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uczestniczącym w realizacji wydarzenia lub będących współorganizatorami projektów Sekretariatu np. Urzędowi Marszałkowskiemu, przewoźnikom,  hotelom i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie wizerunku i zamieścimy zdjęcia i filmy z wydarzenia na naszym fanpage’u Twoje dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego za pośrednictwem portalu Facebook, który jednak zapewnia odpowiedni sposób zabezpieczenia Twoich danych (należy do programu Tarczy Prywatności UE-USA).

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Sekretariat, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie masz prawa wynikające z RODO?

W każdym czasie możesz:
a) żądać dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądać sprostowania swoich danych,
c) żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia działalności przez Sekretariat ds. Młodzieży. Jeżeli nie zechcesz podać nam swoich danych nie będziemy mogli zapewnić Ci uczestnictwa w naszych projektach. Nie dotyczy to imprez otwartych, które dostępne są dla wszystkich chętnych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w naszych systemach komputerowych, jednak nie będziemy na ich podstawie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany.

Z kim możesz się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

W Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Agata Banc. Kontakt z Inspektorem  możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sdsm.szczecin.pl lub w siedzibie Sekretariatu.

Newsletter

Bądź na bieżąco!

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl