Rekrutacja kandydatów do RMWZ na rok 2019 - Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rekrutacja kandydatów do RMWZ na rok 2019

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń Kandydatek i Kandydatów, którzy w 2019 roku będą reprezentowali młodzież z całego regionu w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął nabór Kandydatów / Kandydatek zgłoszonych przez podmioty z województwa zachodniopomorskiego.

Swoich reprezentantów mogą zgłaszać podmioty takie jak:

– młodzieżowe rady miast i gmin,

– organizacje pozarządowe młodzieżowe oraz działające na rzecz młodzieży,

– organizacje młodzieżowe akademickie,

– szkoły średnie, na terenie których nie funkcjonuje młodzieżowa rada.

 

Czym jest Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i na czym polega rola radnych?

Rada Młodzieży WZ jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez Marszałka Województwa na mocy Zarządzenia nr 91/05. Rada wpływa na rozwój polityki młodzieżowej, stwarza możliwości nawiązywania współpracy, służy jako miejsce wymiany doświadczeń i opinii,
a także wypracowuje rekomendacje młodzieży, które są następnie przekazywane władzom regionalnym, krajowym, ciałom europejskim.

 

Jakie będą zadania Rady w 2019 roku?

Radni biorą udział w spotkaniach Rady – zwykle w Szczecinie mniej więcej raz na kwartał (lub częściej), a tym samym reprezentują głos swoich rówieśników na szczeblu regionalnym.

W 2019 roku Rada Młodzieży WZ będzie także współorganizować Europejski Tydzień Młodzieży w Szczecinie, który odbędzie się w maju.

Reprezentanci będą też w pierwszej kolejności zapraszani do udziału w projektach i warsztatach Sekretariatu ds. Młodzieży.

 

Czy przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uzyskaniem mandatu Radnego RMWZ?

Nie, ostateczny skład Rady Młodzieży Woj. Zachodniopomorskiego zostanie wybrany przez Kapitułę. W skład Kapituły wejdą min. 3 osoby (lub inna nieparzysta liczba osób),  tym:  przedstawiciel Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentant ostatniego składu Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Czy Radni ponoszą koszty udziału w Radzie?

Nie, wszelkie koszty organizacyjne związane z funkcjonowaniem Rady Młodzieży WZ ponosi Sekretariat ds. Młodzieży.

 

Jak zgłaszać kandydatury?

Kandydatura wskazanego kandydata / kandydatki powinna być uzgodniona wewnątrz organizacji w sposób demokratyczny przy zastosowaniu zasad obowiązujących w Statucie podmiotu. Zgłoszeń można dokonywać na przeznaczonym do tego formularzu, wcześniej zapoznając się z regulaminem rekrutacji.

 

Do kiedy trwa rekrutacja?

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do dn. 9.01.2019 r. do godz. 12:00 w dwojaki sposób:

– poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: wspolpraca@sdsm.szczecin.pl

– pocztą tradycyjną na adres:

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

plac Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

pok. 251 / II piętro

z dopiskiem ,,RMWZ”.

Proszę nie zapomnieć o dołączeniu zgody na przetwarzanie danych każdego z kandydatów – formularz odpowiedni do wieku.

 

Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydata dostępne są poniżej.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem 91 42 10 292.

 

REGULAMIN NABORU DO RMWZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

NIEPEŁNOLETNI_Zgoda na przetwarzanie wizerunku Rada Młodziezy

PEŁNOLETNI_Zgoda na przetwarzanie wizerunku Rada Młodziezy

Newsletter

Bądź na bieżąco!

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl