Czy warto słuchać młodzieży? Warto! - Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Rozwój, aktywność, współpraca

Sekretariat ds. Młodzieży

Czy warto słuchać młodzieży? Warto!

Samorządowcy, opiekunowie młodzieżowych rad, młodzież i zaproszeni eksperci odpowiedzieli na te pytanie twierdząco. Pani Anna Mieczkowska uroczyście otworzyła seminarium w Kołobrzegu zorganizowane przez Sekretariat ds. Młodzieży słowami: Młodzi ludzie uczą się samorządności w młodzieżowych radach. Cieszę się, że mamy ich w regionie ponad 20. Nie jest to wielka liczba, ale chodzi nam o jakość, a nie ilość.

Temat jakości dialogu między młodzieżą a samorządowcami był poruszany wielokrotnie – począwszy od wstępu pani Anny Mieczkowskiej, aż do zamknięcia wydarzenia. Seminarium pozwoliło skonfrontować różne punkty widzenia.

Zebrana na sali Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu młodzież aktywnie działa w młodzieżowych radach gmin w regionie. Od lat współpracuje z Sekretariatem ds. Młodzieży, który co roku przygotuje ofertę warsztatów i spotkań dedykowanych tej wyjątkowej grupie młodych ludzi, z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb i problemów. Po raz kolejny młodzi ludzie z województwa zachodniopomorskiego aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu jako współorganizatorzy, uczestnicy paneli dyskusyjnych i współprowadzący wydarzenie. Ich opinie były przez nich śmiało wyrażane podczas całego seminarium, zwłaszcza w trakcie dyskusji moderowanych. Ponieważ wydarzenie bezpośrednio dotyczyło młodzieży, spotkanie współprowadził Kornel Grabowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kołobrzegu.

Eksperci zaproszeni na seminarium od wielu lat działają w obszarze aktywności obywatelskiej młodzieży. Joanna Pietrasik jest współzałożycielką fundacji Civis Polonus i realizatorką projektów edukacji obywatelskiej. Kuba Radzewicz należy do grona absolwentów Szkoły Liderów i współpracuje z m.in. Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Oboje podzielili się dobrymi praktykami z innych województw, zwrócili uwagę na prawną podstawę funkcjonowania młodzieżowych rad – ustawę o samorządzie gminnym. Wielokrotnie podkreślali kwestię konsultacyjnej funkcji młodzieżowych rad.

Podczas dyskusji moderowanej prowadzonej przez Małgorzatę Ludwiczek na podium spotkali się opiekunowie i młodzież z regionu. Grono opiekunów młodzieżowych reprezentowali: Łukasz Kamiński (Gryfino), Małgorzata Majewska (Choszczno) i Magdalena Kowalec (Łobez). W imieniu młodzieży wypowiadali się Aleksandra Bestrzyńska i Łukasz Kamiński (Kołobrzeg). Podstawę do dyskusji stanowiły pytania: Jak wygląda zaangażowanie młodzieżowych radnych w proces konsultacyjny w Państwa gminie? Co musiałoby się stać, żeby młodzieżowi radni mogli bardziej zaangażować się w proces konsultacyjny? Czy samorządowcy są zadowoleni ze współpracy z młodzieżą i jeśli tak to w jaki sposób można ją jeszcze rozwinąć? Czy młodzieżowym radnym zależy na tym, aby zająć się bardziej funkcją konsultacyjną względem organom samorządu terytorialnego, aniżeli organizowaniem wydarzeń, eventów? Opiekunowie młodzieżowych rad i młodzież mieli okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami i opiniami na temat jakości dialogu młodych obywateli i samorządowców.

Podczas swojego wystąpienia Joanna Pietrasik powiedziała, że młodzi ludzie są ważni, bo są obywatelami, a nie dlatego, że są młodzi. Wszystko wskazuje na to, że 6 marca  w Kołobrzegu młodzież poczuła, że jej głos wybrzmiewa w regionie coraz głośniej.

Newsletter

Bądź na bieżąco!

©2016 Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl