Europejska Fundacja Młodzieży

Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) została powołana przez Radę Europy w celu udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym. Jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym. Fundacja wspiera działania służące promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

 EYF udziela wsparcia finansowego następującym rodzajom działań realizowanych przez młodzieżowe organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na polu zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki i działań realizowanych przez Radę Europy:

 • działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;

 • działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie;

 • działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza poprzez wspieranie wymiany informacji, działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;

 • studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą.

EYF wspiera następujące inicjatywy:

A. Międzynarodowe spotkania młodzieży dla liderów młodzieżowych (kategoria A) - seminaria, konferencje, warsztaty, obozy i festiwale. EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu.

B. Działania młodzieżowe inne niż spotkania (kategoria B) - oprócz spotkań, fundacja może wspierać projekty naukowo-badawcze i dotyczące produkcji materiałów informacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących młodzieży, np.

 • specjalistyczne publikacje (np. podręczników szkoleniowych)

 • newslettery lub magazyny produkowane przez międzynarodowe organizacje młodzieżowe lub sieci,

 • kampanie informacyjne,

 • produkcję i przedstawianie materiałów audio-wizualnych,

 • rozwój stron internetowych lub produkcję CD-ROMów.,

 • produkcję plakatów, znaczków i naklejek

 • projekty badawcze dotyczące spraw młodzieżowych.


W ramach tej samej kategorii EFC może także wspierać wizyty studyjne umożliwiające organizacjom młodzieżowym i sieciom organizacji młodzieżowych nawiązywanie kontaktów w Europie i w ten sposób rozwijać współpracę i poszerzać zakres partnerstwa.

C. Administrowanie międzynarodowymi młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi i sieciami (kategoria C) - Europejska Fundacja Młodzieży może, przyznać grant na sfinansowanie części ogólnych kosztów administracyjnych międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci zaangażowanych w działalność na poziomie europejskim.

Fundacja może także - maksymalnie przez trzy lata - współfinansować koszty administracyjne międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci, aby umożliwić im stworzenie struktur europejskich (kategoria C bis).

D. Projekty pilotażowe (kategoria D) - spotkania lub działania młodzieżowe, które przyczyniają się do realizacji priorytetowych założeń Rady Europy. Lista priorytetów w roku 2011 znajduje się na stronie internetowej Rady Europy. Kategoria D-HRE jest projektem pilotażowym skupiającym sie na edukacji o prawach człowieka w ramach młodzieżowego programu Rady Europy Edukacja o Prawach Człowieka

Kto może się ubiegać?

Wnioskodawcy muszą reprezentować albo międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć, albo krajową lub lokalną pozarządową organizację młodzieżową lub sieć, albo struktury pozarządowe zaangażowane w działalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy. 

Terminy:
kategoria C
-
1 lutego każdego roku
kategorie A i B

- 1 kwietnia dla działań w ramach kategorii A i B mających miejsce pomiędzy 1 stycznia i 30 czerwca następnego roku;
- 1 października dla działań w ramach kategorii A i B mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia następnego roku.

Dla projektów kategorii D i projektów składanych ad hoc nie ma ściśle określonych terminów. Jednakże z godnie z decyzja Komitetu Programowego (organu decyzyjnego), wszystkie aplikacje ad hoc, w tym projekty pilotażowe powinny być nadsyłane co najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań, co umożliwi właściwą ich ocenę.

Kontakt:
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży
1, Quai Jacoutot
Directorate of Youth and Sport
European Youth Centre Strasbourg
F- 67000 Strasbourg
F- 67075 Strasbourg Cedex – Fr
Tel.: + 33 3 88 41 23 00
Fax: + 33 3 88 41 27 77
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Udostępnij