Przygotowujemy dla Was nową stronę internetową!

Skontaktuj się z nami! Wyszukaj @sekretariatdsmlodziezy na Facebooku lub Messengerze, albo zadzwoń:
 
Kierownik jednostki: Małgorzata Ludwiczek
tel. 91 42 10 322
(pok. 333)
Nadzór i koordynowanie pracą SdsM
 
Inspektor: Katarzyna Marcinów 
tel. 91 42 11 251
(pok. 333)
Sekretariat, młodzieżowe rady
  
Inspektor: Magdalena Samul-Szerwińska
tel. 91 42 10 292
(pok. 330)
Informacja młodzieżowa, współpraca z organizacjami młodzieżowymi, warsztaty
  
Podinspektor: Ewa Chmielewska
zastępstwo za Katarzynę Henschke-Ozga 
tel. 91 42 10 262
(pok. 330)
Międzyregionalna współpraca młodzieży, pozyskiwanie funduszy na inicjatywy młodzieżowe
   
Podinspektor: Olga Łozińska
zastępstwo za Joannę Tyszkiewicz
tel. 91 42 11 261
(pok. 329)
Informacja europejska, informacja młodzieżowa
   
Sekretariat ds. Młodzieży 
Województwa Zachodniopomorskiego
    
Adres:
ul. J. Piłsudskiego 40-42
70-421 Szczecin
IV piętro, pokój 333, 330 i 329

tel. 91 42 11 251
fax 91 42 10 292
mlodziez@wzp.pl
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin
przy Sekretariacie ds. Młodzieży
tel. 91 421 12 61
europedirect-szczecin@wzp.pl
     
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30